ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เผย 3 ดิจิทัลอิเวนต์ ร่วมหนุนภาครัฐ และเอกชน

ดิจิทัลอิเวนต์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต้อนรับ 3 ดิจิทัลอิเวนต์ ในเดือนสิงหาคม หนุนแลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงผู้คนในอุตสาหกรรมดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยโตทั้งระบบ นำโดยงานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Techsauce Global Summit 2023” มหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ครั้งแรกของไทย “AI Thailand Forum 2023: Embracing The Future of AI” และมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สุดของขุมพลังดิจิทัล “HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” พร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมภาครัฐ และเอกชนด้วย “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” เพื่อผลักดันศักยภาพไทยสู่ “ดิจิทัล เกตเวย์” (Digital Gateway) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มลงทุนธุรกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้มูลค่าธุรกิจดังกล่าวเติบโตขึ้นถึง 2 เท่า ทำให้ผู้จัดงานทั้งไทย และเทศ ให้ความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลมากขึ้น ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัด ดิจิทัลอิเวนต์ สำคัญ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม และผลักดันให้ “ประเทศไทย” ก้าวสู่การเป็น Digital Gateway ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่

  • – Techsauce Global Summit 2023 จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม โดย บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด (Techsauce) แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีชั้นนำ ภายใต้แนวคิด ‘Social Impact, Climate Tech, Cutting Edge Technology’ ที่มุ่งขับเคลื่อน Technology Ecosystem ของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น ผ่านการเชื่อมต่อโอกาสการลงทุน และจุดประกายความร่วมมือทางธุรกิจให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพไทยในทุกระดับ
  • – AI Thailand Forum 2023 จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม โดยสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ภายใต้แนวคิด Embracing the Future of AI มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และวางรากฐานทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย
  • – HACKaTHAILAND 2023 จัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ภายใต้แนวคิด Digital Infinityด้วย 5 โซนไฮไลต์ ที่ครอบคลุม ‘Tech Showcase’ รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ทั้งด้าน Commerce, Tourism, Content และ Health tech

สุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เผยว่า “จากมูลค่าการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในฐานะอิเวนต์แพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานระดับสากล เรามีทั้งความพร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้จัดงานดิจิทัลอิเวนต์ ซึ่งต้องการความล้ำสมัยก้าวทันทุกเทรนด์เทคโนโลยี และพร้อมส่งเสริมดิจิทัลอิเวนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของไทยที่อยู่ในเทรนด์ของโลก ซึ่ง ‘อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย’ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตทั้งระบบ และผลักดันไทยก้าวสู่ ‘Digital Gateway’ ของภูมิภาค”

“เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ผ่านการจัดงานอิเวนต์ดิจิทัลชั้นนำจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย แสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” สุรพล กล่าวทิ้งท้าย

banner Sample

Related Posts