ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลจากผลงาน ‘reBOX’ เดินหน้าผลักดันการรีไซเคิลกระดาษสู่วาระแห่งชาติ

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ Creative Excellence Awards หรือ CE Awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จากแคมเปญ reBOX ในหมวดรางวัล Creative Business Awards ประเภทรางวัล Creative Sustainable Project พร้อมเดินหน้าผลักดันการรีไซเคิลกระดาษให้เป็นวาระแห่งชาติ และเพื่อสร้างระบบนิเวศของภาคธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังได้เปิดตัวกล่องรักที่สัมผัสได้ ซึ่งรีไซเคิลจากกล่อง/ ซองที่ไม่ใช้แล้ว ในแคมเปญ reBOX มอบให้คนพิการ โดยเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานเพื่อคนพิการได้นำใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในช่วงปลายปี 2566 นี้

ไปรษณีย์ไทย

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงแค่เทรนด์ แต่เป็นประเด็นระดับโลก (Global Issue) ที่ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญ โดยจะเห็นได้ว่าหลากหลายแบรนด์ได้มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์ม และเป็นผู้นำที่จะผลักดันให้คนในสังคมหันมาใส่ใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และใช้“ความคิดสร้างสรรค์” มาเป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวหรือแรงบันดาลใจที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายหันมาตระหนัก – ลงมือปฏิบัติมากขึ้น รูปแบบการสื่อสารของแคมเปญ ฯลฯ เช่นเดียวกันกับไปรษณีย์ไทยที่ก็ได้ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความสำเร็จเชิงประจักษ์กับโครงการ “reBOX” ที่เป็น Trend Setter ด้านการนำสิ่งเหลือใช้อย่าง “กล่องและซองกระดาษ” มาสร้างคุณค่าใหม่ และส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับประโยชน์ในระดับที่ยั่งยืน

ไปรษณีย์ไทย

“จากการดำเนินแคมเปญ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการขยะประเภทกระดาษไม่แพ้กับขยะพลาสติก โดยเฉพาะการรีไซเคิล โมเดล Upcycling รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแคมเปญนี้ยังทำให้ไปรษณีย์ไทยได้รับรางวัล“ความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards : CE Awards)” ในหมวด Creative Business Awards ประเภทรางวัล Creative Sustainable Project จากผลงานโครงการ reBOXจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) รางวัลนี้มีเป้าหมายเพื่อเชิดชูความสามารถของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้นำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างให้สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดไปสู่การเติบโตของประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง”

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยยังดำเนินโครงการ reBOX เป็นปีที่ 4 และยังคงเชิญชวนคนไทยร่วมส่งคืนกล่องพัสดุ ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิลและสร้างประโยชน์ใหม่ให้กับผู้พิการผ่านจุดรวบรวมของพันธมิตร และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ออกแบบและผลิตกล่องรักที่สัมผัสได้ ซึ่งเป็นกล่องที่รีไซเคิลจากกระดาษที่ไม่ใช้แล้วโดยเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานเพื่อคนพิการได้นำใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯลฯ ในช่วงปลายปี 2566 นี้

“นอกจากการพัฒนาแคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังมีเจตนารมณ์ที่จะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามเป้าหมายโลกภายในปี 2573 โดยขณะนี้รวมเก็บกระดาษที่ใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้มากกว่า 450 ตันตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่เพียงแต่ลดปริมาณขยะที่ล้นเมือง แต่ยังเป็นการลดส่วนอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น การตัดต้นไม้ หมึกพิมพ์ ปริมาณการใช้น้ำ น้ำมัน เป็นต้น”

ผู้ที่สนใจยังคงรวบรวมกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาส่งให้ไปรษณีย์ไทยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถสะสมแต้มผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Post family, Green2Get Application เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายตลอดโครงการ ร่วม reBOX พร้อมกันได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งจุดรับรวบรวมอื่น ๆ จนถึง 31 ตุลาคม 2566

banner Sample

Related Posts