51Talk ประกาศเปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ เดินหน้าพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย

51Talk

51Talk (ไฟฟ์วันทอล์ก) แพลตฟอร์มการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่โดดเด่นในด้านคลาสเรียนแบบสอนสด ประกาศความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพื่อเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่เด็กไทย โดยถือฤกษ์ดีประกาศเปิดสำนักงานประจำประเทศไทยแห่งแรก ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยคลาสเรียนของ 51Talk ชูนวัตกรรมและความสนุกสนานในการเรียนภาษาที่ผสมผสานบทเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้นักเรียนได้โต้ตอบกับครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ ทั้งยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการวิเคราะห์ทักษะด้านภาษาของนักเรียนแบบเฉพาะคน เพื่อออกแบบแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความถนัดและความรู้พื้นฐานของเด็กแต่ละคน

ทั้งนี้ 51Talk ประสบความสำเร็จในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และสอนนักเรียนไปแล้วมากกว่า 40 ล้านบทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

สำนักงานของ 51Talk ประจำประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการแก่ผู้เรียนในประเทศไทย รวมถึงการนำผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นมาเป็นกำลังสำคัญสำหรับการขยายตลาดในประเทศไทยด้วย

การเปิดที่ทำการแห่งแรกในประเทศไทยของ 51Talk เน้นการตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครอง ด้วยการทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานและทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้จริง บทเรียนของ 51Talk ยังมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับความต้องการตามหลักสูตรการเรียนของไทยในทุกรูปแบบ และยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้เรียนภาษาในห้องเรียนที่สนุกสนาน ครูผู้สอนมีคุณภาพ และสามารถวัดประสิทธิผลการเรียนได้จริง

51Talk-1

คุณโบ-สาวิตรี สุทธิชานนท์ อดีตนักแสดงสาวที่เปลี่ยนมารับบทบาทคุณแม่ พร้อมด้วยน้องภิพภาลูกสาววัยเริ่มเรียนรู้ ซึ่งเธอได้มาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับลูกสาวตัวน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ากับการเรียนในยุคสมัยปัจจุบัน

รูปแบบการสอนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์ของ 51Talk สามารถช่วยในการจัดการกับปัญหาหลัก ๆ ที่เด็กไทยมักจะประสบเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่

ผู้ปกครองและนักเรียนต้องการเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการเรียน

ระบบแดชบอร์ด (Dashboard) ของ 51Talk ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าแบบครบวงจรและข้อมูลดิบจำนวนมหาศาล ที่ให้ผลคำนวณทางสถิติที่แม่นยำด้านการเรียนรู้ และการวัดผลการเรียนเชิงปริมาณของนักเรียน ก่อนเริ่มชั้นเรียน 51Talk จะประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับได้ (Adaptive Resonance Theory (ART) เพื่อหาชั้นเรียนและครูผู้สอนที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียน ระหว่างการเรียนการสอนระบบจะรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่เกี่ยวกับการออกเสียง จำนวนประโยคที่เกิดขึ้น และการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระบบสามารถวิเคราะห์อารมณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนได้ ในขณะเดียวกัน บิ๊กดาต้าของ 51Talk ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนที่เก็บมาก่อนหน้าเพื่อทำสรุปเกี่ยวกับอุปนิสัยด้านการเรียนรู้และระบุให้ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถปรับการเรียนการสอนและให้คำแนะนำแก่นักเรียนสำหรับนำไปปรับปรุงหรือเรียนเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์การเรียนที่ดียิ่งขึ้นได้

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน

ระหว่างการเรียนแบบตัวต่อตัว นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนแบบครบวงจรด้วยตำราเรียนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีช่วงเวลาให้เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนและการทดสอบหลังจบชั้นเรียน หลักสูตรของ 51Talk ช่วยให้เด็กได้เพิ่มคลังคำศัพท์ของตนเอง และช่วยในการเรียนกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จะพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนของพวกเขา ไม่เพียงเท่านั้นการประเมินผลทั่วไปยังมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

บทเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ จะช่วยให้การระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น จากนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้หมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเอง

บทเรียนต้องสนุกและทำให้เด็กอยากมีส่วนร่วม

AirClass ระบบการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างอิสระของ 51Talk เป็นระบบครบวงตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริง สนุกสนาน และโต้ตอบได้ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ใช้สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนมาเข้ากับชีวิตจริง หลักสูตรยังถูกทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการใช้เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) การสมมติบทบาท เกมอินเตอร์แอคทีฟ การจดจำใบหน้า และการตรวจจับอารมณ์ เพื่อทำให้แต่ละบทเรียนมีความเป็นธรรมชาติและสมจริงยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนที่ช่วยให้เด็กอยากมีส่วนร่วมกับการเรียน

นักเรียนอยากพัฒนาในการจดจำคำศัพท์

51Talk สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังชั้นเรียน และเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับความสำเร็จ ก่อนเริ่มชั้นเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับข้อมูลให้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ที่ครอบคลุมในเรื่องการออกเสียง การสะกดคำ และการอธิบายตัวอย่างคำศัพท์ ประโยควลี และรูปแบบประโยค ที่ต่อไปจะได้ฝึกและใช้ในการเรียนแต่ละครั้ง และนักเรียนจะได้ใช้เวลาสั้น ๆ หลังจบชั้นเรียนทำแบบทดสอบเพื่อสรุปสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อจบการเรียนตามหลักสูตรของแต่ละระดับนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

นักเรียนต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและสนุกสนานในชั้นเรียนของ 51Talk เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจในชั้นเรียนออนไลน์ ผู้ช่วยสอน AI ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กมากกว่า 100 ชั่วโมง ซึ่งจะมีความเข้าใจว่าควรจะสื่อสารอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนวัยเยาว์

แต่ละคลาสการเรียนออนไลน์มีความปลอดภัย และยังให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนซึ่งจะมีรหัสประจำตัวของตนเองในการเข้าชั้นเรียน บทเรียนต่าง ๆ ของ 51Talk สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลา 30 วัน เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีเวลาทั้งกับการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนอย่างเหมาะสม หลังจากนั้นบทเรียนนั้น ๆ จะถูกลบออกจากระบบ

นายโรเจอร์ พาโรดิ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ 51Talk กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของเรา รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่เราจะได้มีส่วนในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนรุ่นเยาว์ทั่วประเทศไทย เราเชื่อว่าด้วยกลยุทธ์ของเราด้านคุณภาพของครูผู้สอนระดับมืออาชีพและเทคโนโลยีอันทันสมัยของ 51Talk จะสามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษในปัจจุบัน และส่งเสริมการเติบโตของคนรุ่นต่อไปได้”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน 51Talk เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโลกกว้างไปกับเรา และทดลองเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนชาวต่างชาติตัวจริงฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ 51Talk Thailand หรือกด ได้เลย

banner Sample

Related Posts