Denodo กางแผนลุยธุรกิจดาต้าเมเนจเม้นท์ในไทย ชูประสิทธิภาพ Data Fabric แบบ Logical

Data Fabric

Denodo ประกาศแผนเดินหน้าขยายธุรกิจการจัดการข้อมูลในประเทศไทย ชูความสามารถของการรวบรวมโครงสร้างข้อมูลแบบผสมผสานภายใต้ Data Fabric แบบ Logical ที่ประสานการทำงานร่วมกับ Data Virtualization รองรับการค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลทุกประเภทให้เข้ากันได้แบบเครือข่าย พร้อมการจัดการที่ง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว ด้วยตัวช่วยจาก AI/ML เพื่อการส่งต่อข้อเสนอแนะทางธุรกิจที่ถูกต้องและแม่นยำ ผ่านระบบ BI และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำ

นายโรบิน ฟง รองประธานภูมิภาคและผู้จัดการทั่วไป (Mr. Robin Fong Regional Vice President & General Manager) Denodo กล่าวว่า ประเทศไทยมีความสำคัญมากในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยการมีองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งกิจการ และมีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่ง Denodo มีความสนใจในกลุ่มประเทศเอเชียอยู่แล้ว โดยอาเซียนนับว่าเป็นตลาดที่สำคัญของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก และประเทศไทยก็มีเศรษฐกิจที่ดีอันดับต้นของอาเซียน แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของ GDP หรือจำนวนประชากร

แต่เป็นในแง่ของการมีอุตสาหกรรมที่หลากหลายเข้ามาตั้งและเป็นฐานการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การมีโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เข้ามาตั้งเป็นจำนวนมาก หรือโรงงานเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนของบริการทางการเงิน มีการส่งเสริมให้กิจการเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาตั้งสำนักงาน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งในอุตสาหกรรมหลากหลายที่ต้องการเข้ามาทำตลาดในอาเซียน ล้วนแล้วแต่วางเป้าหมายในการเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ

และด้วยความสามารถของ Denodo แพลตฟอร์ม ที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกรูปแบบเข้ามาอยู่ในรูปแบบเมต้าดาต้า แล้วสามารถจัดการให้ได้อยู่ในรูปแบบ Catalog เพื่อช่วยให้การเลือกใช้งานดาต้าที่หลากหลาย มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ภายใต้การทำงานของ Data Visualization ของการเลือกใช้งานดาต้าในขั้นตอนของการส่งต่อข้อมูลให้นำไปใช้กับเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (BI) และนำเสนอกับผู้บริหารองค์กรในรูปแบบแดชบอร์ดต่อไป

Data Fabric

ความพิเศษที่นับว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของ Denodo คือการรวบรวมเข้ามูลได้หลากหลายแพลตฟอร์ม แม้ว่าองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยจะมีการใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายในกระบวนการทำงานอยู่แล้วก็ตาม กระนั้นความสามารถของการรวบรวมที่ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ก็ช่วยให้การเก็บข้อมูลทั้งหมดขององค์กร สามารถทำได้อย่างไร้ขีดจำกัดในด้านของรูปแบบข้อมูล ซึ่งรวมทั้งข้อมูลแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างก็สามารถรวบรวมได้อย่างปลอดภัยในรูปแบบเมต้าดาต้า ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล

แน่นอนว่าข้อกังวลของการเก็บรักษาดาต้า ที่มีสถานที่ตั้งของข้อมูลอยู่ในหลากหลายประเทศ  มาตรฐานของการทำตามข้อกฎหมายของแต่ละประเทศจึงสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการสร้าง Logical Approach เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบเมต้าดาต้า จึงทำให้ไม่มีข้อจำกัดด้านการนำข้อมูลที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายของแต่ละประเทศมาวิเคราะห์ร่วมกัน

ทั้งนี้ Denodo ได้รับเงินลงทุนในระดับซีรี่ย์บี จากกลุ่ม TPG โดยลงทุนเป็นเงินกว่า 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งการเติบโตของผู้นำการจัดการข้อมูล ซึ่งเงินลงทุนจะช่วยให้ Denodoสามารถพัฒนาทีมงานและบริการ ตลอดจนขยายบริการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

โดยในประเทศไทยมีการตั้งทีมทำงานเมื่อเดือนตุลาคม 2565 จวบจนวันนี้มีการทำงานมากว่า 1 ปี มีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการคลาวด์ อาทิ AWS Azure Google Cloud และ Alibaba Cloud และมีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านแพลตฟอร์ม Denodo ให้เข้าใจในกระบวนการของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม Denodo ที่รวดเร็ว และปลอดภัย

ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างฐานลูกค้า กลุ่มธนาคาร กลุ่มบริษัทประกัน และกลุ่มพลังงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก นอกจากนั้น ยังมีการวางแผนขยายธุรกิจให้ครอบคลุม กลุ่ม Retail, Healthcare Manufacturing และ Government เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดไปสู่การเป็นลูกค้าต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ Denodo เป็นผู้นำด้านการจัดการข้อมูล (Data Management) โดยได้รับรางวัลแพลตฟอร์มชั้นนำที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล บริหารจัดการ และการส่งมอบบริการทางด้านข้อมูลที่ดีเยี่ยม โดยใช้ logical approach เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำ Data ไปใช้ด้วยตัวเองได้ รวมถึงการใช้งานในด้าน BI reporting , ทำงานด้าน Data Science ข้อมูล, การรวบรวมข้อมูลทั้งแบบไฮบริด/มัลติคลาวด์ และการให้บริการข้อมูลแก่องค์กรขนาดใหญ่ทั่วทั้งองค์กร แพลตฟอร์มของ Denodo ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถบรรลุ ROI มากกว่า 400% และเกิดผลตอบแทนหลายล้านดอลลาร์ ลูกค้าของ Denodo ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางในกว่า 30 อุตสาหกรรมจึงสามารถคืนทุนได้ภายในเวลาไม่ถึง 6 เดือน

banner Sample

Related Posts