ธ.เกียรตินาคินภัทร จับมือ เจนเนอราลี่ ออกแคมเปญประกันสะสมทรัพย์พร้อมเปิดบัญชีฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี

KKP

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จัดแคมเปญพิเศษตอบแทนลูกค้า รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM ดอกเบี้ยสูงถึง 5% ต่อปี เมื่อซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ KKPGEN WEALTH 15/5 (PAR) ที่ให้ผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ “KKP BLOOM” ดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี เป็นบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีด้วยยอดเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท (สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยในปีแรก) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น

สำหรับจุดเด่นของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 (แบบมีเงินปันผล) “KKPGEN WEALTH 15/5 (PAR)” ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี รับเงินคืนระหว่างสัญญา 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 2 ปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่กำหนดและรับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 450% ของจำนวนเงินประกันภัย รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 520% พร้อมโอกาสในการรับเงินปันผลทุกปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญารับความคุ้มครองสูงสุด 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขได้ที่ https://link.kkpfg.com/9cJoO หรือติดต่อธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ โทร. 0 2 165 5555 สำหรับผลิตภัณฑ์ KKPGEN WEALTH 15/5 (PAR) พิจารณารับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ที่ https://link.kkpfg.com/hFN07

banner Sample

Related Posts