มนต์โลจิสติกส์กรุ๊ป ลุยจับมือพันธมิตร ร่วมรุกตลาดปลายปีแบบยั่งยืน

มนต์โลจิสติกส์กรุ๊ป

มนต์โลจิสติกส์กรุ๊ป (Mon Logistics Group) ผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ในการขนส่งสินค้า บริหารลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ไปจนถึง ตัวแทนออกของ โดยมุ่งเน้นในการให้บริการต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมสนับสนุนการสร้างโซลูชั่นใหม่ๆให้กับลูกค้า เพื่อความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับและการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อีกด้วย

นายคาร์เซน เธรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มนต์โลจิสติกส์กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดเผยว่า “สำหรับในช่วงปลายปีนี้ บริษัทฯ มีแผนนโยบาย เรื่องของ “Sustainable Logistics” ซึ่งก็คือ การทำระบบการขนส่งแบบยั่งยืน สาเหตุที่เราได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้ก็เพราะ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนในทุกธุรกิจ และให้มีการวัดผลอย่างจริงจัง ซึ่งหากทำให้ประสบผลสำเร็จได้ ก็จะถือเป็นผลดีสำหรับสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ ธุรกิจของ มนต์โลจิสติกส์กรุ๊ป ด้วยเช่นกัน

โดยกลุ่มธุรกิจของ มนต์โลจิสติกส์ ค่อนข้างมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการ การขนส่ง ระบบโลจิสติคส์ คลังสินค้า รวมไปถึงห้องเย็น ซึ่งตลอดในเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการวางแผนกันมาในระยะหนึ่งแล้วที่จะเริ่มเข้าสู่การทำตลาด “Sustainable Logistics” ในปลายปีนี้เราจึงเริ่มเปิดตลาดอย่างจริงจัง และต้องการให้ประสบผลสำเร็จในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานสะอาด ภายในระยะเวลา 2-3 ปีที่จะสมบูรณ์แบบครบ 100% ตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมทั้งมีการวางงบประมาณการลงทุนไว้ที่ 65 ล้านบาท

มนต์โลจิสติกส์กรุ๊ป

และจากที่กล่าวไว้ในข้างต้นในปีนี้เราจึงได้การจับมือกับพันธมิตร คือ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ในการที่จะผลักดันแผน “Sustainable Logistics” ของเรา ทั้งนี้ในปี 64 เราได้เริ่มมีการทดลองทดสอบยานยนต์หัวลากไฟฟ้าเป็นรายแรก สำหรับนำไปใช้ในการขนส่งสินค้าทดแทนรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเราจึงได้ต่อยอดให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในปีนี้ โดยทางบริษัทมนต์ฯ ได้ทำการสั่งซื้อ รถหัวลากพลังงานไฟฟ้าจาก NEX ในการต่อยอดทางธุรกิจ และขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เรามองว่าในการร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดการตื่นตัวในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ที่จะหันมาใส่ใจในการทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยเทคโนโลยีจาก NEX ซึ่งเป็น EV Truck ชั้นนำของประเทศไทยในขณะนี้ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า NEX จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพียงเท่านี้และสามารถเป็น Strategic partner ของเราได้อย่างแน่นนอน

สำหรับแผนการตลาด “Sustainable Transportation” ของเรานั้นเราได้ ตระนักถึงความพยายามที่จะลด Carbon Emission จึงมุ่งมั่น ที่จะค้นหากลุ่มลูกค้าที่มีอุดมการณ์เดียวกัน โดยปัจจุบันนี้มีลูกค้าที่มีความต้องการ และ เห็นความสำคัญนี้อยู่กลุ่มหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะ ลูกค้าประเทศในกลุ่มยุโรป (European Community)และท้ายที่สุดนี้เรามีความเชื่อว่า Green Energy และ การลด Carbon Emission เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นนอน ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้จาก www.monlogistics.com

banner Sample

Related Posts