NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand

AWS Public Sector Day Thailand

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะพันธมิตรคลาวด์ภาครัฐของ Amazon Web Services (AWS) นำทีมผู้บริหารสายงานดิจิทัลและ NT CLOUD  ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand และได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การปรับปรุงการบริการสาธารณะ: พัฒนาแอปพลิเคชันเพียงครั้งเดียวและใช้งานได้ทุกที่ด้วย AWS Hybrid Cloud และ Edge Computing”

พร้อมส่งเสริมการใช้ไฮบริดคลาวด์เพื่อการปฏิวัติการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐด้วยบริการ AWS Outposts  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการบน NT CLOUD โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรเพื่อสุขภาพ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรเข้าร่วมงาน  ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

banner Sample

Related Posts