ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เปิดพื้นที่ต้อนรับงาน Sustainability Expo 2023

Sustainability Expo

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้นำด้านอิเวนต์เพื่อความยั่งยืน เปิดพื้นที่ต้อนรับงานมหกรรมความยั่งยืนใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) งานที่รวบรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านความยั่งยืน เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” จัดเต็มพื้นที่ทั้งศูนย์ฯ สิริกิติ์ ตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566

SX2023 งานมหกรรมความยั่งยืนใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นความร่วมมือกันของเหล่าภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยยึดแนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ให้ทุกคนลงมือทำเพื่อความยั่งยืน ด้วยการผสานความร่วมมือของกว่า 100 องค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลก ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 รายทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของไทย และต่างประเทศกว่า 500 แห่ง รวมถึงเวทีเสวนา และการแสดงนิทรรศการ 8 โซน เพื่อให้องค์กร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX2023 กล่าวว่า “เป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นของการจัด Sustainability Expo เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านความยั่งยืน โดยตลอดการจัดงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัว และให้ความสำคัญของทุกภาคส่วน สำหรับการจัดงาน SX2023 ในปีนี้   เรายังคงให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด และคำนึงถึงมิติด้านความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานที่จัดงานควรต้องมีแนวทางปฎิบัติที่สอดคล้องในด้านความยั่งยืน      อย่างชัดเจน”

“ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จึงเป็นหมุดหมายแรกที่เรามองเห็นว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของงาน SX2023 ในทุกมิติ ทั้งเรื่องการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงความยั่งยืน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนเบญจกิติ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จึงถือเป็นแพลตฟอร์มสีเขียวในการเชื่อมผู้คนให้มีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ เพื่อสร้างอนาคตโลกใบนี้ให้น่าอยู่             อย่างยั่งยืน”

Sustainability Expo

สุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เผยว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสถานที่จัดงาน SX อีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของศูนย์ฯ สิริกิติ์ในทุกมิติ งาน SX ถือเป็นงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ระดับภูมิภาค และเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากในทุกภาคส่วน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการรองรับการจัดอิเวนต์อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจาก SX2023 ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังได้รับความเชื่อมั่นจากผู้จัดงานทั้งชาวไทย และต่างชาติในการเป็นสถานที่จัดอิเวนต์ภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืน อาทิ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (ASEAN Sustainable Energy Week 2023) และงานThe International Congress and Convention Association (ICCA) Congress 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายนนี้

banner Sample

Related Posts