คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 3

Tokio-Marine-Insurance

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) โดยนายโนบุฟูมิ ยาซุเอะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับที่ 3 ประจำปี 2565 จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Insure Tech Fair ประจำปี 2566 ณ ห้องฟินิกซ์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์ในการกำกับดูแลของคปภ. ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งวัดจากอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ อาทิ การดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 140% สภาพคล่องไม่น้อยกว่าสำรองเงินสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง โดยพิจารณาร่วมกับประสิทธิภาพในการบริหาร และการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งการให้บริการประชาชนและสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชน

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ ยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 10,791 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเติบโตคิดเป็น 10.6% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยในการรับประกันภัยอย่างเคร่งครัดไปพร้อมๆ กับที่ให้การสนับสนุนพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายและยกระดับการบริการโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็ว และคุณภาพในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านโซลูชั่น TMS Connect ที่เชื่อถือได้ (Trustworthy) คล่องตัว (Mobility) และเชื่อมต่อได้สะดวก (Seamless) ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อย่างครอบคลุม

banner Sample

Related Posts