Workday ชี้ 98% ของซีอีโอระบุชัด องค์กรได้ประโยชน์จาก Ai ทันที

Workday

Workday, Inc. ผู้นำด้านแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการเงินและทรัพยากรมนุษย์ เผยแพร่ผลการศึกษาระดับโลกล่าสุดที่ตรวจสอบว่า AI และ ML จะส่งผลต่อวิธีการทำงานของอนาคตอย่างไร รายงานซึ่งอิงตามข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำธุรกิจ 2,355 ราย ในระดับ CEO, CIO, CHRO และ CFO เปิดเผยว่า ผู้นำมีทัศนคติในแง่ดี เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI และ ML แม้ว่าจะมีความกังวล เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการเข้าถึงข้อมูลก็ตาม

Jim Stratton ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Workday กล่าวว่า แม้จะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่ผู้นำก็ยังมองโลกในแง่ดีว่า AI และ ML จะเพิ่มจำนวนพนักงานและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน โดยความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเปิดรับผลประโยชน์เหล่านี้ และการสร้างความไว้วางใจจำเป็นต้องมีรากฐานข้อมูลที่ถูกต้องและความมุ่งมั่นในการกำกับดูแล การใช้โซลูชันที่น่าเชื่อถือซึ่งจัดลำดับความสำคัญของคุณภาพและความโปร่งใสของข้อมูล บริษัทต่างๆ สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนของ AI และ ML ทั่วทั้งองค์กรได้

AI และ ML: ไม่ใช่แค่โฆษณาเกินจริง

ซีอีโอและผู้นำธุรกิจคนอื่นๆ ทราบดีว่า AI และ ML จะส่งผลกระทบต่อองค์กรของตน แต่บางคนก็ลังเลที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างเต็มที่ โดย 71% ระบุว่า ภาพรวมธุรกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบในอีกสามปีข้างหน้า และ 64% เชื่อว่าองค์กรโดยรวมจะได้รับผลกระทบจาก AI และ ML ในอีกสามปีข้างหน้า

ซีอีโอเกือบทั้งหมด (98%) ที่ได้รับการสำรวจกล่าวว่า จะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจในทันทีจากการนำ AI และ ML มาใช้ โดยประโยชน์สูงสุดคือการเพิ่มผลิตภาพ การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ซีอีโอ 49% กล่าวว่าองค์กรของตนยังไม่พร้อมที่จะนำ AI และ ML มาใช้ เนื่องจากขาดเครื่องมือ ทักษะ และความรู้บางส่วนหรือทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และซีอีโอ 28% ต้องการรอดูว่า AI และ ML จะเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบต่อองค์กรก่อนที่จะตัดสินใจแนวทาง

แม้จะมีความไม่แน่นอน แต่ผู้นำก็ยังมองโลกในแง่ดี

ในบรรดาซีอีโอนั้น 30% มีความกังวลว่าพนักงานจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เนื่องจาก AI และ ML บูรณาการเข้ากับองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล 32% และผู้นำทางการเงิน 30% กังวลว่าทีมของตนจะไม่มีทักษะด้านเทคนิคที่จำเป็นในการทำงานกับ AI และ ML อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าผู้นำมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทันทีที่การนำ AI และ ML มาใช้จะมีต่อพนักงาน แต่ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลกระทบโดยรวม ผู้นำธุรกิจ 47% เชื่อว่า AI และ ML จะเพิ่มศักยภาพของมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ และซีอีโอ 45% เชื่อว่า AI และ ML จะสร้างพนักงานที่เท่าเทียมและมีความหลากหลายมากขึ้น ซีอีโอ 39% เชื่อว่าประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นคือผลประโยชน์สูงสุดที่พวกเขาเห็นว่ามาจาก AI ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเทคโนโลยีและศักยภาพของมนุษย์

แล้วอะไรรั้งพวกเขาไว้?

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อมูลและความเป็นส่วนตัว และการขาดความไว้วางใจกำลังขัดขวางซีอีโอและผู้นำธุรกิจอื่นๆ จากการเปิดรับและนำ AI และ ML มาใช้อย่างเต็มที่ 43% ของผู้นำทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า พวกเขากังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ AI และ ML โดย 67% ของซีอีโออ้างว่าข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงอันดับต้น ๆ ของการบูรณาการ AI และ ML ซึ่งตอกย้ำการขาดความไว้วางใจ

ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความไว้วางใจ แต่ข้อมูลที่ถูกแยกออกไปกำลังบดบังความสามารถของผู้นำในการพึ่งพา องค์กรที่ตอบแบบสำรวจ 59% รายงานว่าข้อมูลของพวกเขาค่อนข้างถูกแยกออกจากกันหรือทั้งหมด มีเพียง 4% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดกล่าวว่าข้อมูลของตนสามารถเข้าถึงได้โดยสมบูรณ์

Related Posts