แอสเซนด์ บิท ผนึกกำลัง GEC เปิดตัว Supply Chain Financing Platform

ABC-GEC

ครั้งแรกกับความร่วมมือของสองพันธมิตร เพื่อผลักดัน แพลตฟอร์ม Supply Chain Financing ให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจ โดยทั้งสองจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มี มาส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินอย่างเหมาะสมและปลอดภัย มุ่งหวังว่าจะทำให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพกับคู่ค้ามากยิ่งขึ้น

ดร. ไมเคิล กรีซีลส์ President, CEO Ascend Bit and CP Group Chief Digital Officer กล่าวว่า ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านที่ต่างกันของเราทั้งสองบริษัท แต่เมื่อผนึกกำลังกันแล้ว เราทั้ง 2 เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยี Supply Chain Finance ร่วมกับเทคโนโลยี blockchain จะสามารถสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่โปร่งใส และปลอดภัย เพื่อช่วยลูกค้า ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยเป้าหมายของการร่วมมือกันในครั้งนี้ คือ การเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของประเทศไทยที่มีความปลอดภัยและความโปร่งใส และเราคาดหวังว่า ในอนาคตเราจะร่วมมือกันพัฒนาในด้านต่อๆ ไป เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และองค์กรทุกระดับ

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ Chairman of the Board, True Digital Group กล่าวว่า ทางแอสเซนด์ บิท มีความภูมิใจมากที่ได้ร่วมมือกับทาง GEC โดยแอสเซนด์ บิท จะนำ Blockchain Platform เข้ามาช่วยเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับ เทคโนโลยี Supply Chain Finance ด้านความโปร่งใส ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ในธุรกรรมการเงินสำหรับภาคธุรกิจ เราเชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น

ABC-GEC

นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะต่อองค์กรขนาดใหญ่ แต่รวมไปถึง SME ที่มีความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งบริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิกส์ คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิตัล ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ Supply Chain และ Supply Chain Finance มามากกว่า 24 ปี และในปีนี้ มีเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนองค์กรขนาดใหญ่ และ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว และด้วยต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทาง ABC ในการพัฒนาบล็อกเชนให้มีมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัยและความโปร่งใส

GEC มีความยินดีที่ได้ประกาศความร่วมมือกับกับ แอสเซนด์ บิทในการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ในด้านเทคโนโลยี Supply Chain Finance และด้านเทคโนโลยี blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต จึงเกิดเป็นแพลตฟอร์ม Supply Chain Financing ด้วยเทคโนโลยี blockchain เพื่อช่วยผลักดันลูกค้าและคู่ค้าของเอบีซี ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้อย่างปลอดภัยและดียิ่งขึ้น”

ขณะที่ นายสุรเสกข์ พฤกษานุบาล Head of Fintech บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายของ GEC คือ การนำพาองค์กรสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของประเทศไทย การร่วมมือกับ เอบีซี ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีด้าน Supply Chain Finance ที่ GEC มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มารวมกับเทคโนโลยี Blockchain จากทางฝั่ง เอบีซี ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสของ Supply Chain Finance Platform เพื่อลูกค้าและคู่ค้าของเอบีซี

เราหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นเพียงก้าวแรกของการร่วมมือกันในด้านต่อๆ ไปในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และองค์กรทุกระดับ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

banner Sample

Related Posts