บลจ. เอไอเอ รับรางวัล Best Asset Manager ปี 2566 จากนิตยสาร Alpha southeast asia ปีที่ 2

AIA-Asset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)”) ได้รับรางวัล Best Asset Manager ประเภทกองทุนหุ้น หรือ Equity Funds จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งถือเป็นการได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณรสริน ธรรมรัตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมงานรับรางวัลในวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The St. Regis Singapore ประเทศสิงคโปร์

Alpha Southeast Asia เป็นนิตยสารการเงินชั้นนำด้านการลงทุนสถาบันที่ก่อตั้งมากว่า 15 ปี ที่มุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปิน สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และนำเสนอข้อมูลการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก การได้รับรางวัล Best Asset Manager ประเภทกองทุนหุ้น หรือ Equity Funds อีกครั้งในปี 2566 นี้ ถือเป็นเครื่องการันตีที่ตอกย้ำถึงศักยภาพของกระบวนการทำงานของทีมผู้จัดการกองทุน ทีมงานการลงทุนของ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) และกลุ่มการลงทุนของเอไอเอ ที่มุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

banner Sample

Related Posts