กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัลจากงาน Insurance Asia News Country Awards for Excellence 2023

Bangkok-Insurance-Best-General-Insurer

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best General Insurer – Thailand จากงาน Insurance Asia News Country Awards for Excellence 2023 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia News โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว จากการที่บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินและผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

พร้อมศักยภาพในการแข่งขัน ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ตรงใจ ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากงานดังกล่าวในปี 2018 ด้วยรางวัล P&C Insurer of the Year – Thailand และ Digital Insurer of the Year – Thailand ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างรอบด้าน

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญมาตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยไทยตลอดมา

banner Sample

Related Posts