ซิสโก้ เผยกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่

ซิสโก้

ซิสโก้ ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นเครือข่าย เปิดตัว “The Plan for Possible” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอนาคตใหม่

โดยปีนี้คาดว่าจะเป็นปีที่อากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โดยตอนนี้อัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.1 องศาเซลเซียส

โลกต้องการอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงอนาคตที่เราไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล การจัดการกับมลพิษที่สะสมมานานนับศตวรรษ มอบโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วโลก และปรับเปลี่ยนกิจกรรมของเราให้สอดคล้องกับขอบเขตทางกายภาพของโลก  ความก้าวหน้าที่เราทำในช่วงทศวรรษนี้จะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

ด้วยรับทราบถึงปัญหาเร่งด่วนดังกล่าว ซิสโก้จึงได้พัฒนาก้าวไปไกลกว่าแนวทาง “ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม” โดยได้กำหนดกลยุทธ์แบบรอบด้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ “The Plan for Possible” ครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท แนวทางการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

แมรี เดอ ไวซอคกี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของซิสโก้ กล่าวว่า “โลกเชื่อมถึงกัน แต่เราอาจประสบปัญหาจากการขาดการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นจากเราด้วยกันเอง สุขภาพของเรา และสุขภาพของโลกเรา (health of the planet) โชคดีที่เทคโนโลยีช่วยให้เราได้คิดใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานและโมเดลธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลและคาร์บอนต่ำ โดยยังสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสร้างโอกาสให้กับชุมชนได้ด้วย ด้วยเทคโนโลยีของซิสโก้ เรากำลังช่วยขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานสะอาดที่หาได้ง่ายผ่านสมาร์ทกริดและอาคารอัจฉริยะ เราออกแบบการทิ้งขยะด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่จากของใช้แล้ว และเรากำลังใช้ IoT เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลก”

ภารกิจสำคัญที่ 1: การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

เพื่อขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานทดแทน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อแหล่งพลังงานสะอาดที่หลากหลายและไม่รวมศูนย์  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โลกจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณพลังงานที่ใช้โดยระบบเศรษฐกิจเชื่อมต่อ ภายใต้ภารกิจที่สำคัญนี้ ซิสโก้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์ (Net Zero) โดยครอบคลุมทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ภายในปี 2583 ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานของทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้าของเรา

ซิสโก้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้นวัตกรรมชั้นนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเชื่อมต่อพลังงานสะอาด และการปรับเปลี่ยนโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นดิจิทัล ทั้งยังร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และซัพพลายเออร์เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน  ด้วยการเชื่อมต่อที่เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซิสโก้มีความพร้อมอย่างมากในการจัดหาโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน  ตัวอย่างเช่น ชิป Silicon One ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครือข่ายของซิสโก้สำหรับการประมวลผล AI ช่วยลดการใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มแบนด์วิธ และ Universal Power Over Ethernet (PoE) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารอัจฉริยะ  นอกจากนี้ ซิสโก้ยังช่วยให้ซัพพลายเชนของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย*

ภารกิจสำคัญที่ 2: การพัฒนาธุรกิจแบบหมุนเวียน

ซิสโก้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับใช้และปรับขนาดโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงทุนอย่างจริงจังในการบ่มเพาะเทคโนโลยีเพื่อก้าวให้ทันกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าทางดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซิสโก้ กำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับใช้หลักการออกแบบแบบหมุนเวียนสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2568  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวโครงการต่างๆ มากมายที่ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนภายในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทฯ:

  • โครงการ Cisco Takeback and Reuse Program ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งคืนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หมดอายุการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • Green Pay ซึ่งเป็นโซลูชั่นการชำระเงินด้านไอทีแบบหมุนเวียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เสนอการชำระเงินที่คาดการณ์ได้เป็นเวลา 5 ปี และส่วนลดพิเศษ 5 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้โครงการนี้ ซิสโก้จะกู้คืนผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การปรับสภาพอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงของใหม่ (Remanufacturing) ภายใต้โครงการ Cisco Refresh เพื่อชุบชีวิตให้กับอุปกรณ์สำหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจและโลกของเรา

ภารกิจสำคัญที่ 3: การลงทุนในอีโคซิสเต็มที่ยืดหยุ่น

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของอีโคซิสเต็มที่ยืดหยุ่นและการลงทุนในโซลูชั่นที่ช่วยด้านการฟื้นฟู ซิสโก้จึงกำหนดภารกิจสำคัญข้อที่ 3 สำหรับการช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับเศรษฐกิจฟื้นฟู และการใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องและฟื้นฟูอีโคซิสเต็ม

เมื่อปี 2564 ทาง Cisco Foundation ได้ลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลามากกว่า 10 ปีในโซลูชั่นสภาพอากาศที่ช่วยลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ และฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทำลาย

ภารกิจสำคัญเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดของซิสโก้ได้รับการสนับสนุนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ซึ่งปลูกฝังการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ของซิสโก้ กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ ของรัฐบาลไทย เพราะได้นำทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยต่างเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ขณะที่การลงทุนในเทคโนโลยีจะช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านดิจิทัลและความยั่งยืน ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของธุรกิจในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของลูกค้าของเรา และช่วยให้ธุรกิจมีทางเลือกพร้อมอนาคตที่ยั่งยืน”

* Cisco ตั้งเป้าหมายว่า 80% ของซัพพลายเออร์ด้านคอมโพเนนท์ การผลิต และผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ของซิสโก้จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสัมบูรณ์ ภายในปี 2568 โดยตอนนี้ซิสโก้บรรลุความสำเร็จที่ 78% ในปี 2565

banner Sample

Related Posts