AIS e-waste

AIS ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลักดันคนไทยไร้ e-waste ภายใต้โครงการ ‘รณรงค์ Going Zero E-WASTE กับศูนย์อาเซียน’

AIS

AIS จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน ‘Singtel Group People and Sustainability Symposium 2023’

ZEN-Set-ESG-Ratings-AA

เซ็น กรุ๊ป ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ปี 2566

AZAY

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดงาน THINK ทิ้ง…ชีวิต ยกกองขยะมาไว้ใจกลางกรุงร่วมสร้างจิตสำนึก เลิกเทรวม

ซิสโก้

ซิสโก้ เผยกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ให้ทันสมัย

SCB

ไทยพาณิชย์ สนับสนุนสินเชื่อแก่อินโดรามา เวนเจอร์ส จำนวน 6,000 ล้านบาท

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นครั้งแรก