มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ คว้ารางวัล AREA 2024 ย้ำผู้นำรับผิดชอบต่อสังคม

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) หรือ MET ประสบความสำเร็จอีกขั้นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 สาขา Social Empowerment จากโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

โครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานของ MET ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในบ้านเกิดของตนเอง โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพย์และความเชี่ยวชาญในการสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) ในการออกแบบอาคารเรียนที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน

คุณคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ MET กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัล AREA 2024 ว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ MET ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เราเชื่อว่าการลงทุนในด้านการศึกษาของเยาวชนคือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศชาติ โครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

โครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครูในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของ MET ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกด้วย โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่ภาคธุรกิจสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้นำด้าน ESG ในภูมิภาคเอเชีย

รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อยกย่ององค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำของ MET ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

MET มุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จของโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” และขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงการ CSR อื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป MET เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว

#FutureofBusiness #Sustainability #AREA2024 #MitsubishiElevator #CSR #SocialEmpowerment #HometownSchoolDevelopment #ESG #SustainableDevelopment #Asia

banner Sample

Related Posts