ส.ผู้ค้าอัญมณีฯ พร้อมพันธมิตร ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

Thailand Gems

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย (GJPCT) ประกาศความพร้อมจัดงาน “เทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Gems & Jewelry Fair 2024” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยเป็นงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ที่ถือได้ว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งอัญมณี” สำหรับคู่ค้าทั่วโลก

เป็นแหล่งการค้าวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้ค้าจากทั่วโลกนึกถึงเป็นอันดับแรก พร้อมกับการเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก หวังผลักดัน Soft Power “พลอยไทย” ขยายความนิยมสู่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปในระดับนานาชาติ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างรากฐานให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง

นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นสมาคมอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุด โดยก่อตั้งมากว่า 50 ปี และมีสมาชิกนิติบุคคลมากที่สุดในเอเชียถึง 1,600 ราย ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้ประกอบการไปจนถึงช่างฝีมือและแรงงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1ล้านคน

โดยอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมของไทยที่แข็งแกร่งต่อเนื่องมายาวนาน เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 3 ของประเทศ นอกจากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้ว ลักษณะของอุตสาหกรรมยังมีความซับซ้อน เป็นการผสมผสานของศาสตร์และศิลป์ที่ยากต่อการสร้างเป็นอัลกอริทึม จึงทำให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบ Automation ไม่สามารถมาทดแทนได้ อุตสาหกรรมนี้จึงเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทย

Thailand Gems

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็น “เมืองหลวงแห่งอัญมณี (The Capital of Gemstone)” สำหรับคู่ค้าทั่วโลก เป็นแหล่งการค้าวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้ค้าจากทั่วโลกนึกถึงเป็นอันดับแรก ทางสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ จึงเล็งเห็นโอกาที่จะตอกย้ำความแข็งแกร่งและภาพภาพลักษณ์นี้ผ่านการจัดงาน “เทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Gems & Jewelry Fair” 2024 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อผู้ประกอบการในการเจรจาซื้อขายสินค้าในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการตอกย้ำแนวคิดการสร้าง Soft Power “พลอยไทย” ขยายความนิยมสู่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างโอกาสให้คู่ค้าและผู้คนทั่วโลกได้ซื้อพลอยสีที่คุณภาพดีที่สุดโดยตรงจากผู้ผลิตในไทย โดยคาดการณ์ในงานครั้งนี้ จะทำให้เกิดการส่งออกไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท และส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีไทยและเครื่องประดับให้เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการสร้างอนาคตของไทยให้เข้มแข็ง ให้คนไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงในยุคเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี

และการที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมยังมีความซับซ้อนอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นจะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องอาศัยกลยุทธ์เพื่อต้านกระแสการ disruption ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ และ สมาคมฯ ได้นำเสนอกลยุทธ์ที่จะทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงและช่วยรัฐประหยัดงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน ด้วยการผลักดันและส่งเสริมภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความชำนาญและรู้จริงในตลาดเป็นหัวหอกในการแข่งขัน โดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนั่นเอง

นายชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ ประธานบริหารโครงการ Thailand Gems and Jewelry Fair กล่าวว่า “เนื่องจากกระแสตอบรับที่ดีจากการจัดงานในหลาย ๆ ปีที่ผ่าน เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จด้วยการเตรียมพร้อมจัดงาน “เทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Gems & Jewelry Fair 2024” โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร และชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานจะได้พบกับ 5 โซนที่เป็นที่สุดแห่งความหรูหรา

ได้แก่ โซนการค้าพลอยสี, โซนการค้าเพชร, เครื่องประดับทอง, เครื่องประดับเงิน และเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต อีกทั้งยังได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงจากนานาประเทศที่จะทำให้งานนี้ตอบครบทุกโจทย์ที่คุณมองหา นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับโดยตรงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก และซื้อได้อย่างมั่นใจ โดยผู้จัดแสดงสินค้าทุกบริษัทได้รับการรับรองจากสมาคมฯ และยังสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับแต่งงาน ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการลงทุน หรือต้องการเข้าสู่ธุรกิจ

สำหรับงาน “เทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Gems & Jewelry Fair 2024” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 . ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าเข้างาน โดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้อย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าและดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaigemjewelry.or.th หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tgjta Line OA: @tgjta หรือโทรฯ 02 630 1390 – 7

banner Sample

Related Posts