ทรู คอร์ป คว้า 3 รางวัลใหญ่จาก HR Asia Awards 2023 และอีก 7 รางวัล HR Excellence 2023

True-Corp-HR

HR Asia Awards คือหนึ่งในเวทีเป็นที่ยอมรับระดับสากลด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล จัดโดย HR Asia สื่อด้านทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคที่ปีนี้กว่า 500 บริษัทจากประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียเข้าร่วมการประเมิน ซึ่งความน่าสนใจคือวิธีการตัดสินที่พิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจฟังเสียงของพนักงานในองค์กรอย่างแท้จริง ควบคู่กับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งปีนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คว้า 3 รางวัล จากงานประกาศรางวัลเวที Thailand’s HR Asia Awards 2023

โดยมี นายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร และนางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ารับ 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล HR Asia The Most Caring Company 2023 ความเป็นเลิศในการพัฒนาและดูแลบุคลากร และรางวัล HR Asia Digital Transformation 2023 องค์กรที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงาน พร้อมทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ เปิดเผยว่า “หลังการรวมทรู-ดีแทค การสร้างสุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน หรือ Best Place to Work ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการก้าวเป็นเทเลคอม เทคคอมปานีชั้นนำของไทย ด้วยเชื่อว่า “คน” คือหัวใจของความสำเร็จและพลังขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งทรู มุ่งเน้นดูแลให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีคุณค่า สร้างคอมมิวนิตี้ให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเปิดเวทีที่ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพบนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4C ที่แข็งแกร่ง สนับสนุนกลุ่มคนหลากหลายและผสานความแตกต่าง สร้างคนให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Future-Ready True, Future-Ready You” รวมถึงสร้างสถานที่ทำงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของ Talents ในทุกเจเนอเรชัน ควบคู่กับวางแผนและออกแบบสวัสดิการที่ดีและมั่นคงสำหรับทุกคนในองค์กรซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ครองรางวัลใหญ่ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 “องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด” 3 ปีซ้อน”

•ดูแล ใส่ใจพนักงานเหมือนคนในครอบครัวครบทุกมิติ

สำหรับรางวัล HR Asia The Most Caring Company 2023 สะท้อนวิถี HR ของทรูที่ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรรอบด้าน ตั้งแต่การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 4C ที่ทุกคนในครอบครัวยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียว ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการปรับสถานที่ทำงานให้ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “Createch Living Space” ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่กับโปรแกรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็น True Next Gen, True Academy และ One Young World รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรม Ask Us Anything ตลอดจนมีโปรแกรมสวัสดิภาพดีๆ เช่น แอปพลิ
เคชันหมอดี เพื่อให้พนักงานปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำงานอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพทั้งกายใจ เกิดความสมดุลที่ดีระหว่างงานและชีวิต และที่สำคัญต้องสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

•“Future-Ready True, Future-Ready You” พร้อมทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล

ทรู พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “Future-Ready True, Future-Ready You” นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคคล กระบวนการทำงาน เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลภายในองค์กร TrueConnect รวมถึง MY TRUE ฟังก์ชัน HR ที่ออกแบบมาเพื่อมอบสุดยอดประสบการณ์ของพนักงานในการเข้าถึงทุกบริการของ HR ที่สะดวกด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา กระตุ้นให้พนักงานตื่นตัว ตระหนักรู้ถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิต ควบคู่กับการอบรมทักษะดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง ทรานส์ฟอร์มสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลไปด้วยกัน การันตีด้วยรางวัล HR Asia Digital Transformation Awards 2023 ที่มอบให้แก่องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

รางวัล HR Asia Awards 2023 ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจต่อเนื่อง หลังจากที่ทรู ได้รับ 7 รางวัลความเป็นเลิศจากเวที HR Excellence Awards Thailand 2023 จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่

1.Gold ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางทรัพยากรบุคคล (Excellence in the Use of HR Tech)

2.Silverความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Excellence in Talent Management)

3.Silverความเป็นเลิศด้านสถานที่ทำงานที่คำนึงถึงสุขภาวะของพนักงาน (Excellence in Workplace Wellbeing)

4.Bronze ความเป็นเลิศด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Excellence in HR Change Management)

5.Bronze ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นำ (Excellence in Leadership Development)

6.Bronze ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร (Excellence in Workplace Culture)

7.Silver ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลแห่งปี (HR Leader of the Year)

banner Sample

Related Posts