เอไอเอ ประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมทำความดีในกิจกรรม เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10

AIA

เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์” (AIA Sharing A Life) ครั้งที่ 10 หรือ “วันทำความดีร่วมกัน ประจำปี 2566” กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวเอไอเอ โดยในปีที่ 10 นี้จึงได้จัดกิจกรรมทำความดีขึ้นพร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ธีม “Better Environment, Better Health – เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีขึ้น” เพื่อต้องการมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราทุกคน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยและความยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’

โดยกิจกรรมในปีนี้มีเพื่อนพนักงาน พลังตัวแทน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ รวมกว่า 50,000 คน ได้ออกมาร่วมทำความดีพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นพร้อมกัน 10 แห่ง ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย

• กรุงเทพมหานคร :
o พื้นที่เขตบางรัก ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณคลองหัวลำโพงเก่า กำจัดวัชพืช และทาสี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
o พื้นที่สวนลุมพินี ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ตรวจสุขภาพฟรี ตัดผม และนวดโดยผู้พิการทางสายตา รวมไปถึง ปลูกต้นไม้ ทาสีเก้าอี้ และปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบทั้งในสวนลุมและโรงเรียนสวนลุมพินี
o พื้นที่เขตดอนเมือง ได้ร่วมใจกันนำสิ่งของจำเป็นมาบริจาคให้แก่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงทัศนียภาพ บริจาคเงิน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
o พื้นที่เขตดินแดง ได้จัดบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

• จังหวัดน่าน : ได้จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน

• จังหวัดเพชรบุรี : ได้จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา บริจาคคอมพิวเตอร์ เลี้ยงอาหารกลางวัน และปลูกต้นไม้เพิ่มร่มเงา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา

• จังหวัดลพบุรี : ได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพรวมถึงทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา

• จังหวัดเชียงใหม่ : ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณวัด ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญต่อชาวเชียงใหม่

• จังหวัดอุบลราชธานี : ได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)

• จังหวัดจันทบุรี : ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพฟรี ณ สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการ “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์” (AIA Sharing A Life) ได้ดำเนินมาถึงปีที่ 10 แล้ว โดยทุก ๆ ปี ได้เห็นเพื่อนพนักงาน พลังตัวแทน หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจของเอไอเอ ได้ออกมาร่วมแรงร่วมใจทำความดีร่วมกันเพิ่มมากขึ้นทุกครั้ง โดยในปีนี้มีจิตอาสาที่เข้าร่วมในกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ ครั้งที่ 10” รวมทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน ทุก ๆ คนนับเป็นพลังที่มีคุณค่า และมีสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่ชุมชน สังคม ผู้คน และประเทศชาติ ซึ่งเอไอเอ เรายึดหลัก ESG ในการดำเนินธุรกิจมาตลอด 85 ปีที่เราอยู่ในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการดูแลคนไทยให้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

“ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจของเอไอเอ อาทิ สำนักงานเขตบางรัก โดยคุณธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางรัก และสำนักงานเขตดินแดง โดยคุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง ที่ได้สละเวลามาร่วมทำกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ คณะแพทย์และพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ที่มาร่วมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งบริการตรวจวัดสายตาฟรีโดยหอแว่น ตลอดจนบริษัทกรีนสปอต ดีเคเบเกอร์รี่ ส.ขอนแก่น และทิปโก้ ที่ได้ส่งอาหารและเครื่องดื่มมาดูแลเหล่าจิตอาสาและประชาชนทั่วไป โดยเอไอเอหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10 นี้จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาพดีและน่าอยู่ตลอดไป”

banner Sample

Related Posts