บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ร่วมเป็นพันธมิตร 3 กระดานเทรดใหญ่ระดับเอเชีย

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Coins.ph, Indodax และ Coinhako สามบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประกาศเป็นกลุ่มพันธมิตรศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (The Digital Asset Exchange Alliance) ที่ได้รับใบอนุญาตในภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ณ ประเทศสิงคโปร์

นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กลุ่มพันธมิตรศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นการร่วมมือกันระหว่างสี่บริษัทเอ็กซ์เชนจ์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายด้าน อาทิ ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ความน่าเชื่อถือ โดยทั้งบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์, Coinhako, Coins.ph และ Indodax ล้วนเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองและใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศแล้ว

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ด้าน ดังนี้

1.การส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการกำกับดูแลที่เข้มแข็งและเป็นธรรม โดยแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในการกำกับดูแลของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละประเทศ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

2.การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ โดยแบ่งปันข้อมูล แนวปฏิบัติ และมาตรการความปลอดภัยในแต่ละประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้วย

3.การสร้างการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง โดยความร่วมนี้จะสร้างการเชื่อมต่อโปรเจกต์ ครีเอเตอร์ และผู้ใช้บริการของแต่ละพันธมิตรร่วมกัน ทำให้สามารถเข้าถึงในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของการให้บริการ

4.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างพันธมิตรเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง”

บิทคับ

นายYusho Liu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Coinhako กล่าวว่า “กลุ่มพันธมิตรฯ นี้ เป็นการรวมตัวกันของผู้ให้บริการชั้นนำในแต่ละประเทศของภูมิภาค ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด กฎระเบียบในการกำกับดูแล แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฯลฯ ที่หลากหลายและสามารถครอบคลุมทุกบริบทมุมมอง ซึ่งจะช่วยเสริมจุดอ่อนและต่อยอดจุดแข็งร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบนิเวศของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ”

นายWei Zhou ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Coins.ph กล่าวว่า “Coins.ph ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการชั้นนำของภูมิภาคนี้ ตนเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคให้เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น โดยในระยะถัดไปอาจมีการขยายความร่วมมือกับผู้ให้บริการชั้นนำรายอื่น ๆ ให้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อตอกย้ำความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น”

นายWilliam Susanto ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Indodax กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสดีที่ Indodax, บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์, Coinhako และ Coins.ph ได้มาผนึกกำลังกันในการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทการกำกับดูแลของแต่ละประเทศกัน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างการเป็นเครือข่ายความร่วมมือของผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตในภูมิภาคนี้ พร้อมให้ความสำคัญกับการมีมาตรฐานการให้บริการตามกฎหมายและมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ”

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์, Coinhako, Coins.ph และ Indodax ยังมุ่งให้ความสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และด้วยการผสมผสานของจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ และการคำนึงถึงข้อปฏิบัติตามกฎหมายนี้ จะช่วยย้ำการเป็นผู้นำของกลุ่มพันธมิตรฯ ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น

คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

banner Sample

Related Posts