ทรู แจ้งตลาดขายหุ้นกู้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ แม้ภาวะตลาดทุนผันผวน ทั้งยังมีวงเงินสำรองจากหลายสถาบันพร้อมรองรับ

true-dtac

ทรู ส่งชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ กรณีมีข่าวจากบางสื่อที่สร้างความกังวลต่อ ตลาดทุน จากการออกหุ้นกู้ ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปเมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จดีเเม้ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุน โดยสามารถขายหุ้นกู้ได้ ถึง 12,291.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในวิสัยและประมาณการที่บริษัทตั้งไว้ ตลอดจนเป็นไปตามเเผนการเงินของบริษัทที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ รัดกุมโดยได้คำนึงเเนวโน้มความต้องการของตลาดหุ้นกู้ในเเต่ละช่วงเวลาด้วย จึงไม่มีผลอย่างใดต่อสภาพคล่องของบริษัท

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีวงเงินกู้สำรองที่เตรียมไว้จำนวนมาก โดยได้รับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง ในและต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามเเผนในการสร้างเสถียรภาพและความเข้มเเข็งทางการเงินของบริษัท

banner Sample

Related Posts