กสทช. ลุยรื้อสายสื่อสารเก่า ตามโครงการทดลอง Single Last Mile

Single Last Mile

กสทช. ลุยดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารเก่า เร่งเดินหน้าโครงการทดลองวางโครงข่ายสายปลายทางเพียงรายเดียว (Single Last Mile) ซอยศุภราช 1 รวมระยะทางกว่า 2.2 กิโลเมตร

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร รักษาการ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า มติคณะคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลัก ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มีสายสื่อสารปลายทางเพียงรายเดียว ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2566- 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมีเส้นทางทดลองวางโครงข่ายสายปลายทางเพียงรายเดียว ซอยศุภราช 1 ตั้งแต่ปากซอยศุภราช 1 ไปจนถึงปากซอยอินทามระ 4 (โครงการฯ) ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร

นายไตรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมติดตาม Single last mile ซอยศุภราช 1 ร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบกิจการ กฟน. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่ประชุมมีมติให้ NT เป็นผู้สร้างโครงข่ายสายปลายทาง เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งหลักการการให้บริการโครงข่ายสายปลายทางเพียงรายเดียว คือ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้ใช้งานจะมีเปลี่ยนผู้ให้บริการกี่รายก็ตามโครงข่ายจะยังคงมีเพียงเส้นเดียว

Single Last Mile

โดยในซอยศุภราช 1 มีผู้ให้บริการปลายทาง จำนวน 4 ราย ได้แก่ AWN 3BB TRUE และ NT ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับประชาชนโครงการฯ เมื่อเดือนมกราคม 2566 และมีนาคม 2566 ทั้งนี้ การดำเนินการจะมีกิจกรรมหลักๆ อาทิ 1) การสร้างโครงข่ายปลายทางให้ผู้เช่าโครงข่าย 2) การติดตั้งอุปกรณ์ของผู้เช่ากับผู้สร้างโครงข่าย 3) การตัดถ่ายลูกค้าจากโครงข่ายเดิมเข้ากับโครงข่ายใหม่ (จำนวนของผู้ใช้งานในบริเวณซอยศุภราช มีจำนวน 496 ราย) และ 4) ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสาร ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการได้ตัดถ่ายลูกค้าเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างกระบวนการรื้อถอนสายสื่อสาร

เมื่อรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกให้เหลือเฉพาะสายที่ใช้งาน จะทำให้สายเหลือน้อย ส่วนที่เป็นสายปลายทางจะเหลือเพียง 1 เส้น เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ทัศนียภาพสวยงาม ประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำเนินการทดลองวางโครงข่ายสายปลายทางเพียงรายเดียว จะเป็นตัวอย่างในการที่จะดำเนินการทดลองกับเส้นทางอื่นๆ ต่อไป และการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนทำให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

banner Sample

Related Posts