AIGC เปิดหลักสูตร AICA รุ่น 2 มุ่งพัฒนาผู้นำ เน้นการใช้ AI ในองค์กร

AICA

ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AIGC (AI Governance Clinic by ETDA) ได้ร่วมมือกับสถาบัน ADTE by ETDA (Academy of Digital Transformation by ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้จัดอบรมหลักสูตร “AI CHANGE AGENT PROGRAM” หรือ AICA ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยกระดับองค์กร สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล ที่เปิดโอกาสให้กับทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่รุ่นหนึ่งเต็มไปแล้ว ตอนนี้ได้เปิดรับสมัครรุ่น 2 อย่างต่อเนื่อง จำนวนจำกัดลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.office.com/r/8DXNktENPA?origin=lprLink

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า จากที่ศูนย์ AIGC ได้มีการดำเนินงานทั้งในด้านการผลักดันแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทย ได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ AI ในภาครัฐและเอกชน จึงได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยในการยกระดับองค์กรสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาลขึ้น จำนวน 2 รุ่น หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า AICA หรือ AI CHANGE AGENT PROGRAM โดยมุ่งหวังในการเสริมสร้างศักยภาพ และตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะ ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ และลดความเสี่ยงต่อผลกระทบในการใช้ AI ที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับหลักสูตร AICA จะมี Key Highlights ที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ตั้งแต่การเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยี AI และมองเห็นโอกาสในการนำไปใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ได้เรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้จากกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจากบริษัทชั้นนำระดับโลก เนื้อหาในหลักสูตรจะเจาะลึกในมุมของ AI Governance แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบและสอดคล้องตามหลักจริยธรรม รวมไปถึงประเด็นความท้าทายในการใช้งานผ่านกิจกรรม Workshop ในหลักสูตรอีกด้วย

การอบรมรุ่นที่ 2 จะจัดอบรมจำนวน 2 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ที่เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับโลก เช่น Amazon Web Service (AWS), Google และ Microsoft และยังมีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Governance โดยตรงจากศูนย์ AIGC โดยสามารถสมัครหลักสูตรได้ผ่านช่องทางของ Facebook ของสถาบัน ADTE by ETDA ด่วน เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 แล้ววันนี้ (รับจำนวนจำกัดก่อน Sold Out!!)

วันที่จัดอบรม

  • รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น

ณ โรงแรมกราฟ โฮเต็ล รัชดาภิเษก (Graph Hotel Bangkok)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่:

Inbox ADTE by ETDA Mail: [email protected], [email protected]

Tel: 02-123-1234, 02-123-1237 (จ – ศ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

banner Sample

Related Posts