สำรวจสัญญาณฟื้นตัว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน กัมพูชา

กัมพูชา

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน กัมพูชา ได้แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากการระบาดของโรคระบาด โดยมีแนวโน้มที่ดีในภาพรวม ก่อนหน้านี้ กัมพูชาได้สัมผัสกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจ และตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงเป็นบวก การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากทั้งนักลงทุนในและต่างประเทศ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาดึงดูดการลงทุนจำนวนมากจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในเมืองสำคัญอย่างพนมเปญ, สีหนุวิลล์ และเสียมราฐ ตลาดได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและกฎหมายการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติที่เอื้ออำนวยเมื่อเทียบกับตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ

ในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชานำเสนอโอกาสที่มีแนวโน้มดี ตัวอย่างเช่น อพาร์ตเมนต์ที่ปรับปรุงใหม่ในพื้นที่กลางของพนมเปญได้รับความนิยมจากนักลงทุน โดยให้ผลตอบแทนมากกว่า 10% ต่อปี มีตัวอย่างเฉพาะเช่น อพาร์ตเมนต์ขนาดหนึ่งห้องนอนในพนมเปญมีผลตอบแทนจากการเช่า 8.8% และเพนท์เฮาส์ขนาดสองห้องนอนใน BKK1 มีผลตอบแทนจากการเช่า 6.1% ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพของผลตอบแทนที่มีในตลาด

อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาอาจต้องรอจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จซึ่งอาจใช้เวลาถึงสองปีหรือมากกว่านั้น ซึ่งในช่วงเวลานั้นเงินทุนของคุณจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ และผลตอบแทนทางด้านการเติบโตของทุนจะขึ้นอยู่กับตลาด

แม้จะมีความท้าทายจากการแพร่ระบาด แต่แนวโน้มและการคาดการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชากำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและจะยังคงเติบโตต่อไป ทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดนี้ได้แสดงความเข้มแข็งและนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงที่อยู่อาศัย, พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม​​​​​​.

5 สัญญาณบ่งชี้การฟื้นตัว

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาได้แสดงสัญญาณบ่งชี้ของการฟื้นตัวหลังจากการระบาดของโรคCOVID-19 ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหลายปัจจัย

1.ความสนใจของนักลงทุนต่างชาติ: มีรายงานว่านักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น จากฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ กลับมามีความสนใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาอีกครั้งหลังการระบาด​​.

2.การเติบโตทางเศรษฐกิจ: กัมพูชามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตมากกว่า 5% ในปีนี้และ 6%ในปีถัดไป ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์​​.

3.การเติบโตของชั้นกลาง: การเพิ่มขึ้นของชั้นกลางในกัมพูชาได้ขับเคลื่อนความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วงที่การลงทุนจากต่างประเทศชะลอตัวระหว่างการระบาดของโรค​​.

4.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน: รัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก รวมถึงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติใหม่ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจระดับโลกและการลงทุนระหว่างประเทศ​​.

5.กฎหมายการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เอื้ออำนวย: กัมพูชามีกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติที่เอื้ออำนวย เช่น สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมแบบถือครองตลอดชีพได้ ซึ่งช่วยให้กัมพูชาเอื้ออำนวยต่อการเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

สรุปได้ว่า แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่แนวโน้มปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตชี้ให้เห็นว่า ตลาดนี้กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตต่อไป และเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการค้นหาโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​

banner Sample

Related Posts