มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา “ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ”

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา “ระบบลิฟต์บันไดเลื่อน และขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับ “ลิฟต์และบันไดเลื่อน” แก่นักธุรกิจและนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคอีสาน ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ สถาปนิก นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ อันเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

อาทิเช่น วิธีการเลือกลิฟต์ให้เหมาะกับแต่ละอาคาร รวมไปถึงการใช้งานให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยอันสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้เสาวนาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นการเตรียมรองรับ จังหวัดขอนแก่น ที่จะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์

นางสาวคาโอริ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนนำคณะวิทยากร ได้แก่ นายคุณเอก ตัณฑเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอปโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด  และ นายพชร ชินอ่อน COO บริษัท น่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงมุมมองเชิงธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเจริญของจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของภาครัฐฯ ที่วางให้เป็นเมืองอัจฉริยะใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เมื่อเร็วๆ นี้

banner Sample

Related Posts