ACE และ NRIRE/HRC ร่วมขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนสู่ชนบทอาเซียน

ACE

ณ เวที World Water Forum ครั้งที่ 10 ศูนย์พลังงานอาเซียน (ACE) และสถาบันวิจัยแห่งชาติเพื่อการพัฒนาไฟฟ้าชนบท/ศูนย์พลังน้ำขนาดเล็กประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (NRIRE/HRC) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน

ความร่วมมือครั้งสำคัญ: พิธีลงนาม MoU นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่ชนบททั่วภูมิภาค โดย ดร. นูกิ อากยา อุตะมา ผู้อำนวยการบริหาร ACE และ ศ. ซู จื้อเฟิง ผู้อำนวยการใหญ่ NRIRE/HRC ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสำคัญนี้

“เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ”: ดร. นูกิ กล่าวว่า “MoU นี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาไฟฟ้าในชนบทของภูมิภาคอาเซียน ด้วยการผนึกกำลังกับ NRIRE/HRC เราสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจของสังคม”

“ร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาด”: ศ. ซู จื้อเฟิง กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือกับ ACE มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาโครงการพลังน้ำขนาดเล็กและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆในประเทศสมาชิกอาเซียน เราร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาทักษะทางเทคนิค และส่งเสริมการแก้ปัญหาพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทั้งจีนและอาเซียน”

ไฮไลท์ความร่วมมือ:

  • หลักสูตรฝึกอบรม: จัดอบรมพหุภาคีเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านพลังงานหมุนเวียน
  • วิจัยและพัฒนา: ร่วมกันวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
  • พลังงานไฮบริด: ศึกษาและพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฮบริดที่ผสานพลังงานจากหลายแหล่ง

ผลกระทบที่คาดหวัง: MoU นี้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความร่วมมือพลังงานอาเซียน (APAEC) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ความร่วมมือที่ยั่งยืน: การลงนาม MoU นับเป็นก้าวสำคัญในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงานที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียน ทั้งนี้ ความร่วมมือนี้จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาไฟฟ้าชนบทและพลังงานหมุนเวียน ส่งผลดีต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียน

#พลังงานสะอาดอาเซียน #ความร่วมมือพลังงานหมุนเวียน #ไฟฟ้าสู่ชนบท #WorldWaterForum2024

banner Sample

Related Posts