บ้านปู เน็กซ์ เดินหน้า Infinite Model จับมือ เครซ คาเฟ่ ตั้งป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100%

บ้านปู เน็กซ์

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จับมือ เครซ คาเฟ่ (Craze Cafe) แบรนด์กาแฟ Specialty & Lifestyle Cafe ภายใต้บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อแนวคิด Infinite Model ที่นำโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรผสานเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม เปิดตัวแคมเปญ ‘Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT with Craze Cafe’ เนรมิตป๊อปอัฟคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% ใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ ลาน Outdoor อาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สมาร์ทและเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น และร่วมส่งเสริมพื้นที่สามย่านสมาร์ทซิตี้ พร้อมชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนในอนาคตด้วยการดื่มกาแฟในทุกวัน

คุณสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “บ้านปู เน็กซ์ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงและใช้พลังงานสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยนำเสนอแนวคิดผ่านกิจวัตรประจำวันของผู้คนที่ต้องพึ่งพาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสูง โดยเฉพาะธุรกิจกาแฟที่คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 12% ภายในปี 2568* ในปีที่ผ่านมาเราได้สร้างสรรค์แคมเปญ Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT ป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทยขึ้น ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ ซึ่งประสบความสำเร็จในการช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 5,000 กิโลกรัมภายในเวลา 2 เดือน เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (โดยองค์การกาแฟนานาชาติจัดให้ไทยเป็นประเทศที่นิยมการดื่มกาแฟอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก) เราจึงเดินหน้าแคมเปญนี้ต่อ โดยขยับมาอยู่ใจกลางเมือง เข้าใกล้ทุกคนมากขึ้น และเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้น โดยบ้านปู เน็กซ์ รับผิดชอบด้านการออกแบบและก่อสร้างป๊อปอัพคาเฟ่ พร้อมติดตั้งโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรที่ไม่เพียงตอบโจทย์ธุรกิจร้านกาแฟ ทั้งในด้านการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดการปล่อยคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงให้ผู้คนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ยังมีแผนที่จะนำ Infinite Model ไปพัฒนาเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นต้น”

บ้านปู เน็กซ์

ป๊อปอัฟคาเฟ่แห่งนี้ คงคอนเซ็ปต์การดำเนินงานด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากการคัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกคุณภาพดีในประเทศไทย การเลือกใช้นมโอ๊ต และการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ในขั้นตอนกลางน้ำ การใช้แก้วกาแฟทำจากวัสดุที่ย่อยสลายและรีไซเคิลได้ การนำโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรมาใช้ในการจัดการร้าน และทำเครื่องดื่มเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ระบบโซลาร์และแบตเตอร์รี่ที่ใช้ผลิตและกักเก็บไฟฟ้าภายในร้านไว้ใช้ตลอดทั้งวัน ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานในคาเฟ่แบบเรียลไทม์ ทั้งยอดการผลิตไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงาน ยอดลดการปล่อยคาร์บอนแบบรายวัน และยอดรวมจากการใช้พลังงานสะอาดและการจัดการขยะ โดยแสดงผลผ่านจอแดชบอร์ดที่คาเฟ่ และ e-Receipt แสดงยอดลดการปล่อยคาร์บอนจากเครื่องดื่มที่ลูกค้าซื้อ สำหรับขั้นตอนปลายน้ำ ได้แก่ การกำจัดขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีบริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ให้ผู้ที่มาใช้บริการคาเฟ่

คุณอุษาพรรณ อินทีวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บอนกาแฟ และทุกแบรนด์ในเครือ มีแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับบ้านปู เน็กซ์ ในแคมเปญนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอน โดยเครซ คาเฟ่ ดูแลในขั้นตอนต้นน้ำ โดยจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้งเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีจากเกษตรกรไทย นมโอ๊ตเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างสรรค์กาแฟรสชาติดี ตลอดจนบริหารจัดการภายในร้าน และคิดเมนูเครื่องดื่มสูตรพิเศษ โดยทางบ้านปู เน็กซ์ ให้คำปรึกษาเรื่องการคำนวณปริมาณการลดการปล่อยคาร์บอนในทุกเมนู ทำให้เครื่องดื่มทุกแก้วที่คาเฟ่แห่งนี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้

สำหรับ Signature Drink คือ Thai PB สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้สูงสุดประมาณ 850 กรัม สะท้อนให้เห็นว่าพลังงานสะอาดเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก และทุกคนสามารถมีส่วนช่วยโลกได้จากการดื่มกาแฟคุณภาพดีและพรีเมียมด้วยพลังงานสะอาดในทุกวันที่ Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT with Craze Cafe”

บ้านปู เน็กซ์

อาคารจัตุรัสจามจุรี อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ ที่มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน การเปิดป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% ที่มีแนวคิดการดำเนินงานเรื่อง Net-Zero ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพความเป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติของสามย่านสมาร์ทซิตี้ให้เด่นชัดขึ้น

สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ มีความยินดีที่ได้สานต่อความร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ นับตั้งแต่มีการติดตั้งโซลูชันพลังงานสะอาดในโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์รูฟท็อปที่ตลาดและอาคารในบริเวณสามย่าน และระบบ Chilled Water ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ดังนั้น ด้วยความเชี่ยวชาญของบ้านปู เน็กซ์ จึงสามารถส่งมอบโซลูชันพลังงานสะอาดได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อสร้างคุณค่ารอบด้านให้กับสังคม

Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT with Craze Cafe เปิดให้บริการแล้ว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ณ ลาน Outdoor จัตุรัสจามจุรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 – 15:00 น. พร้อมโปรโมชันพิเศษและโปรแกรมสะสมคะแนน Banpu NEXT Token แลกรับเครื่องดื่มฟรี ทุกคนสามารถร่วมกับขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยการดื่มกาแฟในทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://banpunext.co.th/th/infinitecafeatchamchurisquare/ ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร และ Infinite Model สอบถามที่ Call Center 02-095-6599

#InfiniteCafePoweredbyBanpuNEXT #EverydayCuptoNetZero #BanpuNEXTxCrazeCafe #TotalSmartEnergySolutions

banner Sample

Related Posts