รพ.เปาโล พหลฯ เปลี่ยนชื่อเป็น “พญาไท พหลโยธิน” สู่ต้นแบบ Holistic of Healthcare

พญาไท พหลโยธิน

รพ.เปาโล พหลโยธิน ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “พญาไท พหลโยธิน” เดินหน้ายกระดับการให้บริการ ด้านการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มวัย และมี Active Lifestyle มากขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน’ (It’s Time For The New Age of Holistic Healthcare) ด้วยการส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำให้การดูแลผู้ป่วยสะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศที่หลากหลาย ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่ม รพ.พญาไท ด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล

นายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า “เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ไม่หยุดพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ล่าสุดได้เปิดตัว ‘โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน’ ภายใต้แนวคิด ‘สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน’ (It’s Time For The New Age of Holistic Healthcare)”

นายอัฐ กล่าวถึงการ Rebrand ว่า กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ต้องการมาตรฐานเดียวกัน ร่วมบริหารทรัพยากรและการดูแลผู้ป่วยระหว่าง พญาไท 1, พญาไท 2 และพญาไท พหลโยธิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม New Age ที่สนใจสุขภาพและมี Active Lifestyle โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน จึงถือเป็นโรงพยาบาลแห่งยุคที่ตอบโจทย์นี้

นอกจากนี้ การพลิกโฉมครั้งนี้ยังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ไลฟ์สไตล์ของผู้คนและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ย่านธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงตาม จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีกลุ่มคนทำงาน คนรุ่นใหม่ ชาวต่างชาติ และสังคมผู้สูงวัยที่สนใจสุขภาพมากขึ้น การเปิดตัวนี้จึงตอบโจทย์กลุ่ม New Age ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน กล่าวว่า “โรงพยาบาลเปิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ ด้วยการนำเทคโนโลยี (Digital Transformation) และนวัตกรรมการบริการเข้ามายกระดับการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม New Age ที่ต้องการความรวดเร็วและบริการที่ตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่น แอปพลิเคชัน Health Up ที่ช่วยนัดหมายและติดตามการนัดจากที่บ้าน รวมถึงบริการ Telecare ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์”

ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “พญาไท พหลโยธินต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากโรงพยาบาลที่คนมารักษาโรคเป็นสถานที่สำหรับชอปปิงสุขภาพ เน้นการสร้างเสริม Health & Wellness ในทุกมิติ การ Rebrand นี้ยังช่วยลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่ พญาไท 1 และ พญาไท 2 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Mass Transit (สายสุขุมวิท) ทั้งสองโรงพยาบาลจะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และทรัพยากรทางการแพทย์ด้วยบริการแบบ Hospitality เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น”

พญาไท พหลโยธิน

ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวต่อว่าพญาไท พหลโยธิน ได้พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ 5 ศูนย์ เพื่อยกระดับการรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วย

  1. ศูนย์ศัลยกรรมโรคในช่องท้อง : ให้บริการผ่าตัดแบบส่องกล้องขั้นสูง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
  2. สถาบันกระดูกและข้อ : นำเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง และการซ่อมแซมข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเข่า สำหรับผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เป็นต้น
  3. ศูนย์ทันตกรรม Digital Dental : ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการรักษาด้านทันตกรรม
  4. ศูนย์ Let’s talk : ให้บริการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพใจ พร้อมพื้นที่ทำกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัย
  5. ศูนย์ Love Space : ดูแลสุขภาพเพศ พื้นที่ Safe Zone สำหรับทุกคน สามารถรับคำปรึกษาผ่าน Telecare ได้

นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทางอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาการเด็กและศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร เพื่อส่งเสริม Well-being ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่

“โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์การรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเคียงระดับนานาชาติ ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว ระหว่างแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และบุคลากร ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท รวมถึงเทคโนโลยีที่คัดสรรด้วยมุมมองทางการแพทย์ในทุกมิติอย่างรอบด้าน ทั้งหมดทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผลลัพธ์การรักษาตามที่คาดหวัง โดยคำนึงถึง ‘Value – based Healthcare’ เปี่ยมไปด้วยการส่งมอบคุณค่าในการดูแลสุขภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและคุ้มค่าภายใต้มาตรฐานพญาไท พหลโยธิน” ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวสรุป

@thereporterasia รพ.เปาโล พหลโยธิน เปลี่ยนชื่อเป็น รพ.พญาไท พหลโยธิน อย่างเป็นทางการวันนี้วันแรก #เทรนด์มาแรงในtiktokวันนี้ #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลพญาไท #โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน #healthcare #telecare #holistichealth #thereporterasia ♬ Future – Official Sound Studio

#PhyathaiPhaholyothin #โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน

#NewAgeOfHolisticHealthcare #สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่าเพื่อทุกคน

banner Sample

Related Posts