เอไอเอสผนึกดีป้า เปิดศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล AIS EEC แห่งแรกใน EEC

AIS EEC

AIS Business ผู้นำด้านบริการดิจิทัลโซลูชันส์สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ประกาศแผนธุรกิจปี 2024-2025 ภายใต้แนวคิด “AIS Business Digital Evolution: Sustainable Business for a Sustainable Nation” โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมเปิดตัว AIS EEC ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกใน EEC ใจกลาง Thailand Digital Valley

ภูผา เอกะวิภาต รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า “ปี 2024 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายจากผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ดิจิทัลจึงกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการสร้างสรรค์ Business Model ที่แตกต่างในทุกธุรกิจ การจะเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง Transform องค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถใหม่ๆ ที่พร้อมรับมือและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

AIS Business พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 5 ขุมพลังหลัก ได้แก่

  1. 5G Ecosystem ขุมพลัง 5G อัจฉริยะ: AIS Business เป็นผู้นำในการให้บริการ 5G ด้วยคลื่นความถี่ที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย โซลูชันส์ 5G ของ AIS Business ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความเร็วและความเสถียรของเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยี Network Slicing และ Private Network ที่สามารถปรับแต่งเครือข่ายให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการที่โรงงาน Midea Smart Factory เลือกใช้ AIS Dedicated 5G Private Network เป็นโครงข่ายหลักในการดำเนินงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของ 5G จาก AIS Business
  2. Intelligent Network and Infrastructure ขุมพลังแห่งโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ: AIS Business มุ่งมั่นสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งและชาญฉลาด เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ บริการ On-Premise Cloud และ Hyperscale Cloud ที่ครอบคลุมทุกความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ AIS Business ยังเป็นพันธมิตรกับผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Microsoft, Broadcom และ Oracle การันตีคุณภาพด้วยรางวัล Microsoft Partner of the Year – Thailand 3 ปีซ้อน และความร่วมมือกับ Oracle ในการให้บริการ Cloud ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ AIS Business ยังเตรียมเปิดให้บริการศูนย์ GSA Data Center ที่ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  3. AI and Data Analytics ขุมพลังแห่งปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก: AIS Business ไม่หยุดนิ่งในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าองค์กร บริการ Analytic X เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
  4. Digital Platform and APIs ขุมพลังแห่งการเชื่อมต่อ: AIS Business เชื่อมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มและ API ที่เปิดกว้างและยืดหยุ่น เพื่อให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น AIS Open APIs ที่ได้มาตรฐานระดับโลกจาก GSMA และ CAMARA ช่วยให้นักพัฒนานำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่ AIS CPaaS เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ที่ช่วยยกระดับการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากขึ้น ตัวอย่างความสำเร็จคือการที่ไปรษณีย์ไทยเลือกใช้บริการ AIS CPaaS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า
  5. Industry Transformation ขุมพลังการยกระดับภาคอุตสาหกรรม: AIS Business มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจไทย โดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก ไปจนถึงธุรกิจ SME และหน่วยงานภาครัฐ การเปิดตัว AIS EEC ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจในพื้นที่ EEC เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับโลก

ทั้งนี้ AIS EEC (Evolution Experience Center) ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ตั้งอยู่ในโครงการ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พัฒนาพื้นที่โดย depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดตั้งขึ้นโดย AIS Business เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และทดลองประสบการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 5G, Cloud, AI & Data Analytics และ Digital Platform ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับการทดสอบ ทดลองเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมบนเครือข่ายและระบบนิเวศดิจิทัล

โดย AIS EEC ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในโครงการ Thailand Digital Valley ซึ่งพัฒนาโดย depa โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ:

  1. Evolution Technology: ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคอุตสาหกรรม
  2. Experience Digital Transformation: สัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงของเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ
  3. Center of Collaboration: เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อทดสอบ ทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้

AIS EEC แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ Exhibition Area พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆ Digital Industry Evolution โซนที่นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ Modern Business Transformation โซนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคดิจิทัล และ Smart Solution for Business โซนที่นำเสนอโซลูชันส์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการประชุม ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่สำหรับการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

#AISBusiness #DigitalEvolution #SustainableBusiness #ThailandDigitalValley #EEC #5G #Cloud #AI #DataAnalytics #DigitalTransformation #AISEE #ข่าวไอที #ข่าวเศรษฐกิจ

banner Sample

Related Posts