ธปท. เดินหน้ากวาดล้าง บัญชีม้า ยกระดับมาตรการปกป้องประชาชน

บัญชีม้า

The Reporter Asia รายงานข่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศยกระดับมาตรการจัดการ บัญชีม้า และภัยทุจริตทางการเงินครั้งใหญ่ หวังลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามทางออนไลน์ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาภัยทุจริตทางการเงินที่ผ่านมาว่า “ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในการดำเนินการสำคัญ ได้แก่ การออกพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 เพื่อจัดการ บัญชีม้า ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับเงินและถ่ายโอนเงินจากการกระทำผิด”

อย่างไรก็ตาม การจัดการกับบัญชีม้ายังคงเป็นความท้าทาย ด้วยเหตุนี้ ธปท. จึงเดินหน้ายกระดับมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเน้นการป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่เกิดกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน อธิบายถึงมาตรการใหม่ที่ครอบคลุม 2 กลุ่มหลัก:

กลุ่มที่ 1: การยกระดับการจัดการบัญชีม้า

  • ปรับระดับการดำเนินการจาก “บัญชี” เป็น “บุคคล”: ทำให้สามารถจัดการบัญชีต้องสงสัยได้เร็วขึ้นและครอบคลุมทุกบัญชีของเจ้าของบัญชีที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย
  • ใช้ข้อมูลจาก 3 แหล่ง: ปปง., ระบบ CFR, และข้อมูลบัญชีที่ธนาคารตรวจสอบ เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน เช่น ระงับการใช้บัญชีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทันที
  • เพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีใหม่: ตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้าจากฐานข้อมูล 3 แหล่ง หากพบความเสี่ยงสูง จะมีมาตรการตั้งแต่ขอข้อมูลเพิ่มเติมไปจนถึงปฏิเสธการเปิดบัญชี

กลุ่มที่ 2: ผลิตภัณฑ์/บริการเพื่อความปลอดภัย

  • กำหนดให้ธนาคารมีบริการเพิ่มเติม: เช่น การล็อควงเงินที่ห้ามทำธุรกรรมออนไลน์ และ/หรือการปรับลดวงเงินต่อครั้งในการสแกนใบหน้าต่ำกว่า 50,000 บาท
  • บริการเสริมจากธนาคาร: เช่น การโอนเงินที่ต้องมีผู้อนุมัติร่วม และการโอนเงินเฉพาะรายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ ธปท. คาดหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยจำกัดเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพ และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้บริการทางการเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศ

#ภัยการเงินออนไลน์ #บัญชีม้า #ธปท. #ความปลอดภัยทางการเงิน #เศรษฐกิจดิจิทัล #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts