ภัยไซเบอร์ เงาอันตรายที่คืบคลาน สู่สำนักงานสาขา

ภัยไซเบอร์

ผลสำรวจล่าสุดจากแคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก เผยให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก ที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรไซเบอร์ เนื่องจากระบบป้องกัน ภัยไซเบอร์ ที่อ่อนแอกว่าสำนักงานใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมได้

จากการสำรวจพบว่า 62% ของธุรกิจทั่วโลกยอมรับว่า มีความแตกต่างกันในระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา โดย 48% มองว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้รุนแรงนัก ขณะที่ 14% ระบุว่าสาขาของตนต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

แอนทอน โซโลเวย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ XDR ของแคสเปอร์สกี้ กล่าวเตือนว่า “แม้ข้อมูลสำคัญที่สุดอาจถูกเก็บไว้ที่ส่วนกลาง แต่การเข้าถึงทรัพย์สินของบริษัทจำเป็นต้องทำได้จากหลายสาขา เมื่อสาขาเหล่านั้นไม่ได้รับการป้องกันเทียบเท่าสำนักงานใหญ่ ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อองค์กรทั้งหมด”

ภัยไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึ้นกับสำนักงานสาขา ได้แก่:

  • การโจรกรรมข้อมูล: ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลทางการเงิน, หรือข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ อาจถูกขโมยไปโดยอาชญากรไซเบอร์
  • การโจมตีแบบเรียกค่าไถ่ (Ransomware): ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาอาจถูกโจมตีและล็อกไว้ โดยเรียกร้องเงินค่าไถ่เพื่อปลดล็อก
  • การหยุดชะงักของธุรกิจ: การโจมตีทางไซเบอร์อาจทำให้ระบบของสาขาหยุดทำงาน ส่งผลให้ธุรกิจเสียหายและสูญเสียรายได้

ภัยไซเบอร์

สาเหตุของความเหลื่อมล้ำในการป้องกัน

รายงานระบุว่า สาเหตุหลักของความเหลื่อมล้ำในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา คือ:

  • ข้อจำกัดด้านงบประมาณ: สำนักงานสาขามักมีงบประมาณจำกัดในการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • การขาดความเชี่ยวชาญ: บุคลากรในสำนักงานสาขาอาจไม่มีความรู้และทักษะเพียงพอในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์
  • ความไม่เชื่อมั่นในบุคลากรสาขา: 37% ของบริษัทระบุว่าสำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทั้งหมดของสาขา เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรสาขา

แนวทางแก้ไข

ผู้เชี่ยวชาญจากแคสเปอร์สกี้แนะนำให้ธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในสำนักงานสาขา:

  • ประเมินความเสี่ยง: ทำการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงานสาขา เพื่อระบุช่องโหว่และจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
  • จัดสรรงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสำนักงานสาขา
  • อบรมและพัฒนาทักษะ: จัดอบรมและพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรในสำนักงานสาขา
  • ใช้โซลูชันแบบรวมศูนย์: ใช้โซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่สามารถจัดการและควบคุมได้จากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสาขาได้รับการป้องกันอย่างเท่าเทียมกัน

#ภัยไซเบอร์ #สำนักงานสาขา #Kaspersky #ความปลอดภัยทางไซเบอร์

banner Sample

Related Posts