กนง. คงอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี หวั่นส่งออกชะลอตัว

กนง.

กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ 2.50% ต่อปี หวั่นส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แม้ภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตได้ดี

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ต่อปี ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดย 1 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงเติบโตในระดับต่ำ โดยสินค้าส่งออกบางกลุ่มมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องติดตามการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและภาคการผลิตในระยะต่อไป

“เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับการประเมินในรอบเดือนเมษายน โดยมีแรงส่งสำคัญจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งมีสัญญาณการเบิกจ่ายภาครัฐที่ดีขึ้น” นายปิติกล่าว

กนง. คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% ต่อปี ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 เป็นต้นไป โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่ากรอบเป้าหมายในช่วงไตรมาสที่ 3 เนื่องจากฐานที่ต่ำลงในปีก่อนหน้า

“อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากผลของปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการของภาครัฐทยอยหมดไป” นายปิติกล่าว

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมินว่าภาวะการเงินโดยรวมยังคงทรงตัว โดยสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมขยายตัว ขณะที่กระบวนการปรับลดหนี้ครัวเรือน (household debt deleveraging) ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ดี กนง. ยังคงติดตามธุรกิจ SMEs และครัวเรือนรายได้น้อยบางกลุ่มที่อาจเผชิญกับภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้น

“อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังคงสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว” นายปิติกล่าว

คณะกรรมการนโยบายการเงิน จะยังคงติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

#กนง #ดอกเบี้ย #เศรษฐกิจไทย #เงินเฟ้อ #ส่งออก #ท่องเที่ยว #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts