SCBFM ชี้ เงินบาท อ่อนค่าลง หลังสวิส-อังกฤษส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

เงินบาท

TheReporterAsia – กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) เปิดเผยว่า ค่า เงินบาท ในวันนี้ (21 มิถุนายน) มีแนวโน้มอ่อนค่าลงแตะระดับ 36.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินสวิสฟรังก์และเงินปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ธนาคารกลางของทั้งสองประเทศส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 1.25% ซึ่งถือเป็นการลดดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง ขณะที่ ธนาคารกลางอังกฤษ ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% แต่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

ผู้เชี่ยวชาญจาก SCBFM ระบุว่า การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสวิสและอังกฤษส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากสกุลเงินดังกล่าว และเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในวันนี้

นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.8% ในเดือนพฤษภาคม ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันค่า เงินบาท เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น และเงินบาทอ่อนค่าลงตามไปด้วย

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

การอ่อนค่าของเงินบาทอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ดังนี้:

  • ภาคการส่งออก: การอ่อนค่าของเงินบาทอาจส่งผลดีต่อภาคการส่งออก เนื่องจากสินค้าไทยจะมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่ง ทำให้สินค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
  • ภาคการนำเข้า: การอ่อนค่าของเงินบาทอาจส่งผลเสียต่อภาคการนำเข้า เนื่องจากสินค้าและวัตถุดิบนำเข้าจะมีราคาแพงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ
  • การท่องเที่ยว: การอ่อนค่าของเงินบาทอาจส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

SCBFM คาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 36.65-36.85 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวนสูง และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และความผันผวนของตลาดการเงินโลก

#SCBFM #ค่าเงินบาท #เศรษฐกิจไทย #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts