ไปรษณีย์ไทย ขนส่งและมอบบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 สู่ 1,005 แห่งทั่วประเทศ ครบทุกพื้นที่ 100%

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยการขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ไปยังระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 1,005 แห่งทั่วประเทศ ครบถ้วนทุกพื้นที่แล้ว 100% ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งระบบจีพีเอสเพื่อตรวจสอบเส้นทางการวิ่งรถขนส่งแบบเรียลไทม์ โดยใช้ห้อง Control Room ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 โดยแบ่งเป็นระดับอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจในการขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ไปยังพื้นที่ 1,005 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 50 เขตพื้นที่อำเภอ จำนวน 878 อำเภอ และพื้นที่จังหวัด จำนวน 77 จังหวัด ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการขนส่ง และส่งมอบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ถึงปลายทางครบถ้วนทุกพื้นที่ตามกำหนดการเรียบร้อยแล้ว 100%ในวันที่ 2 มิถุนายน 2567

ไปรษณีย์ไทย

 

การดำเนินภารกิจขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567” เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเก็บรักษา/จัดส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเป็น Control Room ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งรายงานผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ กกต. กำหนด โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน และรถขนส่งจำนวนกว่า 1,000 คัน ในการขนส่งทั่วประเทศ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรถขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา ร่วมเดินทางกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยตลอดเส้นทางการขนส่ง มีรถตำรวจทางหลวงนำและปิดท้ายขบวนตั้งแต่ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปยังปลายทางทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงมีระบบ GPS ที่สามารถเช็คสถานะได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งทุกภารกิจไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดในทุกขั้นตอน โดยยึดถือกฎเกณฑ์ และมาตรการความปลอดภัยสูงสุด และพร้อมที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เอ็กซ์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel

banner Sample

Related Posts