เศรษฐกิจ ลาว เติบโตต่อเนื่อง โอกาสทองบริการและพลังงานหมุนเวียน

ลาว

ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ ‘ลาว‘ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567-2568 ที่อัตรา 4.4% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากภาคบริการและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนและธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดในภูมิภาค

ภาคบริการฟื้นตัว หนุนการท่องเที่ยวเติบโต

ภาคบริการของ ลาว กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าลาวถึง 3.4 ล้านคน คิดเป็น 71% ของจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 คาดว่าในปี 2567 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านคน หรือ 83% ของระดับก่อนโควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในลาว ส่งผลให้รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566 สูงถึง 1,043 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานหมุนเวียน ในปี 2566 ลาวมีการลงทุนในโครงการพลังงานลมมูลค่า 930 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนต่างชาติในศักยภาพด้านพลังงานของลาว โดยประเทศจีนถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุด คิดเป็น 70% ของ FDI ทั้งหมด และส่วนใหญ่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การก่อสร้าง และเหมืองแร่

นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าของลาวก็ยังคงเติบโต โดยในปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกถึง 8,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกหลักของลาว ได้แก่ ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์แร่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด

ความท้าทายและความเสี่ยง

แม้ว่าเศรษฐกิจลาวจะมีแนวโน้มเติบโต แต่ก็ยังมีความท้าทายและความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 23.4% ในปี 2567 แม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนหน้า เงินกีบที่อ่อนค่าลงก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนและต้นทุนการนำเข้าสินค้า นอกจากนี้ หนี้สาธารณะของลาวก็ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

โอกาสสำหรับนักลงทุนและธุรกิจ

แม้จะมีความท้าทาย แต่เศรษฐกิจลาวก็ยังมีโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและธุรกิจ ภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และการขนส่ง นอกจากนี้ ภาคพลังงานหมุนเวียนก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่น่าสนใจ เนื่องจากลาวมีศักยภาพด้านพลังงานน้ำและพลังงานลมที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

โอกาสและปัจจัยเสี่ยงเงินเฟ้อใน ลาว

โอกาสในการลงทุนในลาวมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพ

เศรษฐกิจลาวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567-2568 โดยมีภาคบริการ การส่งออก และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก แม้ว่าจะมีความท้าทายด้านเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะ แต่ก็ยังมีโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและธุรกิจในภาคบริการและพลังงานหมุนเวียน นักลงทุนและธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดในภูมิภาคควรพิจารณาโอกาสในลาวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากจีนที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในภาคพลังงาน การก่อสร้าง และเหมืองแร่

#เศรษฐกิจลาว #การลงทุน #ธุรกิจ #พลังงานหมุนเวียน #การท่องเที่ยว #โอกาส #ความท้าทาย #FDI #นักลงทุน #ASEAN #ส่งออก #จีน #เงินเฟ้อ

banner Sample

Related Posts