เวียดนาม คึกคัก! เศรษฐกิจครึ่งปีแรก 2024 โตแรง

เวียดนาม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เวียดนาม (GSO) เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ 5 เดือนแรกของปี 2567 เผยให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IIP) ในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมหลังเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19

การลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้า มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศและส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม

นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง 64.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นโยบายผ่อนปรนวีซ่าและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว

เงินเฟ้ออยู่ในระดับควบคุมได้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 4.44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่รัฐบาลควบคุมได้

อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรยังคงเผชิญความท้าทายจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและโรคระบาดในปศุสัตว์ ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงต้องเผชิญความท้าทายในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรและดูแลผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

#TheReporterAsia #เวียดนาม #เศรษฐกิจ #การลงทุน #ท่องเที่ยว

banner Sample

Related Posts