เศรษฐกิจมาเลเซียพุ่ง 4.3% ในเดือนเมษายน 2024 ส่งสัญญาณโตต่อเนื่อง

DOSM

กรมสถิติมาเลเซีย (DOSM) ได้เปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Index: LI) ประจำเดือนเมษายน 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 113.1 จุด สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้ นี่ถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

การเติบโตของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจในเดือนเมษายนได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ การนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในภาคการผลิต ก็มีส่วนช่วยในการเติบโตของดัชนี

แม้ว่าการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จะลดลง 1.5% ในเดือนมีนาคม แต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้น 0.2% ในเดือนเมษายน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก นอกจากนี้ จำนวนบริษัทใหม่ที่จดทะเบียน ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต ซึ่งมีการเติบโตของการคาดการณ์มูลค่าการขาย

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin หัวหน้านักสถิติของ DOSM มาเลเซีย กล่าวว่า “ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีโมเมนตัมการเติบโต การปรับปรุงเกิดขึ้นในทุกองค์ประกอบ ยกเว้นการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ (-1.5%) ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราว” เขายังเสริมว่า “การเติบโตของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจมาเลเซียในระยะสั้นถึงปานกลาง”

แนวโน้มระยะยาว

เมื่อพิจารณาแนวโน้มระยะยาว ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจยังคงอยู่เหนือระดับ 100.0 จุด ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ นอกจากนี้ การขยายตัวอย่างยั่งยืนของภาคการผลิตและภาคบริการ ก็มีส่วนสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการ ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ก็มีการเติบโตเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทุน

นอกจากดัชนีชี้นำแล้ว ดัชนีอื่นๆ ก็มีการเติบโตเช่นกัน ดัชนีบังเอิญ (Coincident Index: CI) ซึ่งวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนเมษายน 2024 แตะระดับ 125.4 จุด โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสมทบจริงของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน (EPF) 34.1% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของตลาดแรงงานและรายได้ของครัวเรือน นอกจากนี้ ปริมาณเงินจริง (M1) ก็มีการเติบโตเช่นกัน แสดงถึงสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ดัชนีการจ้างงานรวมในภาคการผลิต ก็เพิ่มขึ้น 0.2% เช่นกัน

ดัชนีการกระจายตัว (Diffusion Index) สำหรับ LI เพิ่มขึ้นเป็น 85.7% ในเดือนเมษายน 2024 จาก 71.4% ในเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนีการกระจายตัวสำหรับ CI ลดลงเหลือ 50.0% จาก 66.7% ในเดือนมีนาคม 2024

ทั้งนี้การเติบโตของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและดัชนีบังเอิญเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอก เช่น สงครามการค้าและความผันผวนของตลาดการเงินโลก รัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะรักษาโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายต่างๆ เช่น การกระตุ้นการลงทุน การส่งเสริมการค้า และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

#เศรษฐกิจมาเลเซีย #ดัชนีชี้นำ #การเติบโตทางเศรษฐกิจ #DOSM #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts