ตลาดน้ำยาหล่อเย็นศูนย์ข้อมูล ใน APAC พุ่งทะลุ! 2,500 ล้านบาทในปี 2028

ตลาดน้ำยาหล่อเย็นศูนย์ข้อมูล

เอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวขึ้นเป็นดาวเด่นใน ตลาดน้ำยาหล่อเย็นศูนย์ข้อมูล (Data Center Dielectric Fluid) โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 75.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท ในปี 2028 ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยอัตราเฉลี่ยถึง 37.98% ต่อปี ในช่วงปี 2023-2028

รายงานจาก ResearchAndMarkets.com เผยว่า ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดนี้ คือ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลประเภท Edge, Colocation และ Hyperscale ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ความต้องการระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่เพิ่มขึ้นยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันตลาดนี้ให้เติบโต

น้ำยาหล่อเย็นศูนย์ข้อมูล หรือ Dielectric Fluid เป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้น้ำในการระบายความร้อน ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ น้ำยา Dielectric Fluid ยังมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนที่ดีกว่าอากาศ ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โอกาสทางธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม

การเติบโตของตลาดน้ำยาหล่อเย็นศูนย์ข้อมูลในเอเชียแปซิฟิก นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความต้องการศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนา Blockchain และ Cryptocurrency ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของตลาดนี้ เนื่องจากการขุด Cryptocurrency จำเป็นต้องใช้พลังงานและระบบระบายความร้อนจำนวนมาก ซึ่งน้ำยา Dielectric Fluid ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำยาหล่อเย็นศูนย์ข้อมูลยังคงเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคหลายประการ เช่น ต้นทุนการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบที่สูง และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสาร Fluorocarbon ที่ใช้ในน้ำยาบางชนิด

ถึงกระนั้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เชื่อว่าตลาดน้ำยาหล่อเย็นศูนย์ข้อมูลจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

#ศูนย์ข้อมูล #DataCenter #น้ำยาหล่อเย็น #DielectricFluid #ตลาดเทคโนโลยี #นวัตกรรม

banner Sample

Related Posts