อินโดนีเซีย-กัมพูชา ฟื้นฟูโรงเรียน จ.ไพรแวง ฉลองความสัมพันธ์ 65 ปี

อินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงพนมเปญร่วมกับชุมชนชาว อินโดนีเซีย ในกัมพูชา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา “มิตรภาพอินโดนีเซีย-กัมพูชา” ในจังหวัดไพรแวง ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ และวาระครบรอบ 79 ปี แห่งวันประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย

งานเปิดตัวโรงเรียนโฉมใหม่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน Santo Darmosumarto เอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย ประจำกัมพูชา,ท่าน Suon Somalin ผู้ว่าราชการจังหวัดไพรแวง, และท่าน Tonn Sa Im ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา พร้อมด้วยผู้บริจาคจากชุมชนชาวอินโดนีเซียและตัวแทนภาคธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การปรับปรุงครั้งนี้ใช้งบประมาณกว่า 34,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้จากน้ำใจของเจ้าหน้าที่สถานทูตและชุมชนชาวอินโดนีเซียในกัมพูชาที่มีจำนวนเกือบ 100,000 คน โดยได้มีการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ มุมอ่านหนังสือ และประตูโรงเรียนใหม่

“มิตรภาพที่ยั่งยืน”

ท่านเอกอัครราชทูต Santo กล่าวว่า “ความร่วมมือของชุมชนชาวอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างอินโดนีเซียและกัมพูชา” โรงเรียนแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคจากรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อปี พ.ศ. 2538 และปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 790 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา

คุณ Arik Mintorogo ประธานสมาคมชุมชนชาวอินโดนีเซียในกัมพูชา กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “เรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีความหมายนี้ การฟื้นฟูโรงเรียนไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวอินโดนีเซียและเจ้าบ้านในท้องถิ่นของเราด้วย”

ท่านเอกอัครราชทูต Santo กล่าวเพิ่มเติมว่า “สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในพนมเปญและชุมชนชาวอินโดนีเซียในกัมพูชามุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันว่านักเรียนของโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษามิตรภาพอินโดนีเซีย-กัมพูชาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการศึกษา เพราะนักเรียนเหล่านี้คืออนาคตของความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและกัมพูชา”

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเซียและกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2502 ด้วยการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและราชอาณาจักรกัมพูชา อินโดนีเซียจะเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพครบรอบ 79 ปี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2567

#อินโดนีเซีย #กัมพูชา #โรงเรียนมิตรภาพ #ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts