ฟิลิปปินส์ – ญี่ปุ่น ลงนามข้อตกลงทางทหารครั้งประวัติศาสตร์

ฟิลิปปินส์

มะนิลา ฟิลิปปินส์ – ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นได้กระชับความร่วมมือด้านกลาโหมด้วยการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเข้าถึงซึ่งกันและกัน (RAA) อันเป็นก้าวสำคัญที่อนุญาตให้มีการฝึกและซ้อมรบร่วมกันในดินแดนของกันและกัน ข้อตกลงนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแสดงแสนยานุภาพของจีนในทะเลจีนใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในวงกว้าง

RAA ซึ่งลงนามโดย Gilberto Teodoro Jr. รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ และ Kamikawa Yoko รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ต่อหน้าประธานาธิบดี Ferdinand R. Marcos Jr. ถือเป็นข้อตกลงฉบับแรกของญี่ปุ่นในเอเชีย ข้อตกลงทางประวัติศาสตร์นี้คาดว่าจะช่วยปรับปรุงกิจกรรมทางทหารร่วมกัน เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์

ประธานาธิบดีมาร์กอสแสดงความกระตือรือร้นต่อข้อตกลงดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความพยายามอย่างทุ่มเทจากทั้งสองฝ่าย “การที่คุณมาอยู่ที่นี่ช่วยเพิ่มความมั่นใจของเราและความสำคัญที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับข้อตกลงที่สำคัญอย่างยิ่งเหล่านี้” มาร์กอสกล่าวกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้

RAA เป็นผลมาจากการเจรจาระดับสูงอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศ สร้างขึ้นจากพันธสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่นครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 และได้รับการย้ำอีกครั้งระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีมาร์กอสในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การเจรจาอย่างเป็นทางการสำหรับข้อตกลงเริ่มขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสิ้นสุดลงในพิธีลงนามเมื่อวันจันทร์

ความสำคัญของข้อตกลงดังกล่าวขยายไปไกลกว่าความร่วมมือด้านกลาโหมทวิภาคี สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อการแสดงแสนยานุภาพทางทหารและการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่เพิ่มขึ้นของจีน RAA เสริมความคิดริเริ่มล่าสุดอื่นๆ เช่น ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ (OSA) ของญี่ปุ่นต่อฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดไตรภาคีระหว่างฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน ซึ่งผู้นำยืนยันความมุ่งมั่นต่ออินโดแปซิฟิกที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง

การพิจารณาทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์

แม้ว่า RAA จะเน้นที่ความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นหลัก แต่ก็มีนัยยะทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ด้วย ความร่วมมือทางทหารที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งไปยังจีนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของพันธมิตรในภูมิภาคในการรักษาระเบียบระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์และธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้

คาดว่า RAA จะมีผลบังคับใช้หลังจากได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ การดำเนินการตามข้อตกลงนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทหารร่วมกันที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย รวมถึงการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติ และอาจรวมถึงการลาดตระเวนร่วมในทะเลจีนใต้ ผลกระทบระยะยาวของข้อตกลงต่อพลวัตด้านความมั่นคงในภูมิภาคยังคงต้องรอดูกันต่อไป แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในภูมิทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำลังพัฒนาของอินโดแปซิฟิก

#ฟิลิปปินส์ #ญี่ปุ่น #RAA #ความร่วมมือด้านกลาโหม #อินโดแปซิฟิก #ความมั่นคงในภูมิภาค

banner Sample

Related Posts