โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ

มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้วย 5G, IoT และ Machine learning

กรมสรรพากร

เนคเทค จับมือ กรมสรรพากร นำ AI ยกระดับบริการผู้เสียภาษี

เนคเทค

เนคเทค จับมือ มทร. อีสาน พัฒนาบุคคลากรไอที

เขื่อน

ส่องการทำงาน เขื่อนอัจฉริยะ หลังเนคเทคคว้ารางวัลอาเซียน

คาโอ

คาโอ จับมือพันธมิตร เปิดโครงการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก

HandySense

เนคเทค มอบพิมพ์เขียว HandySense ให้เกษตรกรใช้ฟรี

เนคเทค

ส่องแนวคิด ดร.ชัย กับบทบาท เนคเทค ยกระดับประเทศไทย

มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์

เนคเทค เตรียมส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิใบหน้าแบบแม่นยำสูง

Ai for Thai

เปิดแล้ว Ai for Thai แพลตฟอร์มเอไอแห่งชาติ

เนคเทค

เนคเทค เนรมิตรนวนครสู่นิคมอัจฉริยะ