ฟูจิ ซีร็อกซ์ ยกระดับโซลูชั่นงานพิมพ์ด้วย Next Gen MPS ดันองค์กรสู่ดิจิทัล

Next-Gen-MPS-Fuji-Xerox

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบริหารจัดการงานพิมพ์ในองค์กร Next Gen MPS (Next Generation Managed Print Services) ด้วยเครื่องมือใหม่ๆที่จะนำมาใช้เชื่อมโยงขั้นตอนและกระบวนการของเอกสารให้ง่ายขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการใช้กระดาษสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด ผู้นำด้านบริการงานพิมพ์ครบวงจร เปิดเผยว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้มีการขยายขีดความสามารถให้กับระบบการบริหารจัดการงานพิมพ์ในองค์กร Next Gen MPS ซึ่งได้รับการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2557

เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถบริหารระบบงานพิมพ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารผ่านระบบคลาว์และอุปกรณ์แบบพกพาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Next Gen MPS โซลูชั่นด้านการจัดการงานพิมพ์

ทั้งนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ Xerox Print Awareness Tool, Xerox Secure Print Manager Suite, Xerox Digital Alternatives และ DocuShare 7.0 ซึ่งทั้งหมดนี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด

Xerox Print Awareness Tool คือ ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถรับทราบและเข้าใจถึงผลลัพธ์การพิมพ์ของตนเองในแต่ละเดือน ว่าสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการงานพิมพ์ขององค์กรหรือไม่

Xerox Secure Print Manager Suite คือ ซอฟต์แวร์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพิมพ์อย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติในการตรวจสอบจำนวนการพิมพ์ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการดูข้อมูลเชิงลึกว่า พิมพ์อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ซึ่งตัวโปรแกรมนี้ ยังอนุญาติให้บุคลากรฝ่าย IT สามารถบริหารจัดการระบบการพิมพ์ในแบบภาพรวมของทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น รวมถึงสร้างเงื่อนไขของการพิมพ์ และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการในแง่ของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรได้อีกด้วย

Xerox Digital Alternatives คือ ชุดเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ในการเปลี่ยนกระบวนการทำงาน จากที่ต้องใช้กระดาษไปเป็นกระบวนการทำงานแบบเอกสารดิจิทัล แทนการสั่งพิมพ์เอกสารออกมา ซึ่งให้ประโยชน์โดยตรงในการลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

การนำลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ การสแกน การจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการส่งต่อเอกสารให้กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานผ่านอุปกรณ์พกพาได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่น พร้อมทั้งรองรับกับการทำงานผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น PC, Mac, Android หรือ iPad ก็ตาม

Fuji Xerox DocuShare 7.0 เป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของ Enterprise Content Management (ECM) ที่มีฟังก์ชั่นมากมายสำหรับช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลอลมากขึ้น ซึ่งตัวโปรแกรมมีคุณสมบัติโดดเด่นที่สามารถสร้างระบบเวิร์กโฟลวอัจฉริยะในแบบ One-Step Scan-To-Workflow (สแกนเอกสารเข้าสู่เวิร์กโฟลว์เอกสารได้ในขั้นตอนเดียว)

ด้วยระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัตินี้ จะช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อรวมกับคุณสมบัติพิเศษในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเอกสารผ่าน เว็บ บราว์เซอร์ อุปกรณ์พกพา หรือแอปพลิเคชั่นพิเศษต่างๆ ก็จะทำให้การบริหารข้อมูลเอกสารขององค์กรเป็นไปอย่างยืดหยุ่น

Fuji Xerox DocuShare 7.0 สามารถปรับแต่งฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านการเงินและการบัญชี งานทรัพยากรบุคคล เอกสารการตรวจสอบภายใน รวมถึงเอกสารสัญญาต่างๆ ทั้งนี้หน้าจอการแสดงผลแบบใหม่นี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเพิ่มความสะดวกด้วยฟังก์ชั่นต่างๆที่ใช้บ่อยและจำเป็น

ทั้งหมดนี้ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับระบบบริหารการจัดการงานพิมพ์ในองค์กร (Next Generation Managed Print Services) ก็จะสามารถนำพาองค์กร ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารกระดาษเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล จากแผนกหนึ่งขยายต่อไปยังแผนกอื่นๆ และครอบคลุมทั้งองค์กรได้ในที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถเดินหน้าธุรกิจให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

banner Sample

Related Posts