nForce จับมือพาร์ทเนอร์ จัดมหกรรมโซลูชั่นซีเคียวริตี้แห่งปี

nForce ซีเคียว จำกัด ร่วมมือกับผู้นำโซลูชั่นชั้นนำจัดงาน “SSL visibility 360 VS The Age of Cyber Crime” เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถปกป้องระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพจากภัยร้ายบนโลกไซเบอร์

โดยโซลูชั่นนี้จะเป็นการ integrate solution ระหว่าง บลูโค้ท (BlueCoat) ผู้นำทางด้าน Proxy ใน Gartner / Extrahop ผู้เชี่ยวชาญด้าน NPM หรือ Network Performance Monitoring และ กิกะมอน (Gigamon) ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้าน Intelligent Traffic Visibility Networking solutions
สำหรับงานนี้จัดขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันภัยร้ายทางไซเบอร์มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอและยากต่อการป้องกันมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ SSLTraffic มีความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีการจัดการแบบครอบคลุม 360 องศา

ไฮไลต์เด่นในจาก nForce

นอกจากนี้ภายในงานยังได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ SSL/HTTPS Traffic ในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร กังพิศดาร จบการศึกษาปริญญาเอกสาขา Computer Science and Software Engineering จาก School of Computer Science and Software Engineering, Monash University ประเทศออสเตรเลีย ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ

รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆ อาทิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาไซเบอร์กองทัพบก เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนยังมีการสาธิตโซลูชั่น SSL visibility 360 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก เอ็นฟอร์ซ

ทั้งนี้นโยบายการดำเนินธุรกิจปี 2559 ของเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีศักยภาพในการทำตลาดเข้ามาเสริมให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน และขยายฐานเข้ากลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีคู่ค้าใหม่ 3 รายคือ  หัวเว่ย เอฟฟิเชียน ไอพี และเอ็กซ์ตราฮอพ  ทั้งยังแต่งตั้งนายภาสกร คชพันธ์สุนทร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด อีกด้วย

***ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว

Related Posts