ซีอีโอ Siam Makro ขึ้นแท่นคุ้มค่าอันดับ 9 ของโลก สูงกว่าจ้างทิมคุก แอปเปิล

Suchada-Siam-Makro

ซีอีโอ Siam Makro ติดอันดับของสำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐ ในการจัดทำดัชนีความคุ้มค่าจ้างของซีอีโอในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก โดยคิดจากอัตราค่าจ้างรายปีและค่าตอบแทนอื่นๆเทียบกับกำไรทางเศรษฐกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการจ้างซีอีโอ และ 2 ซีอีโอไทยก็ติดอันดับความคุ้มค่ามากกว่า การจ้างทิม คุก ของแอปเปิลซะอีก

โดยงานนี้ผู้บริหารสูงสุดอย่าง สุชาดา อิทธิจารุกุล ของสยามแม็คโคร ห้างค้าส่งชื่อดังของไทย คว้าอันดับซีอีโอที่มีความคุ้มค่าอันดับ 9 ของโลก จาก 100 อันดับที่มีการทำรายงานขึ้น ด้วยค่าตอบแทนรายปีราว 1.2 ล้านบาท แต่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทจากค่าเฉลี่ย 3 ปีได้ราว 2,988 ล้านบาท

ขณะที่อันดับ 10 เป็นนายประสาร มาลีนนท์ จากบริษัท BEC World ที่ได้รับค่าตอบแทนรายปีราว 1.46 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่ากำไรให้กับบริษัทจากค่าเฉลี่ย 3 ปีได้ราว 3,384 ล้านบาทเลยทีเดียว

ซึ่งเมื่อเทียบกับ ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิลที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 11 เป็นรองซีอีโอไทยทั้ง 2 คน โดยได้รับเงินรายปีอยู่ที่ราว 360 ล้านบาท แต่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นกำไรคืนให้บริษัทได้ราว 8.28 แสนล้านบาท

ซีอีโอ Siam Makro ได้ค่าจ้างเฉลี่ยน้อยกว่าได้อีก

นอกจากนี้ บลูกเบิร์กยังบอกอีกด้วยว่า ซีอีโอของไทย มีค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนรายปีต่ำที่สุดในการเก็บข้อมูลดัชนีความคุ้มค่าทั่วโลก โดยมีค่าจ้างรายปีเฉลี่ยอยู่เพียงแค่ 2.3 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าจ้างซีอีโอไทยคุ้มค่ามากกว่าแน่นอน

ทั้งนี้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งในระบบสมาชิก ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายจำนวนสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการ ทั่วประเทศ

ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาและธุรกิจอื่น ๆ

แม็คโครมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยจัดสรรสินค้าที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพดี ในราคาที่ซื้อไปขายต่อ หรือแปรรูป เพื่อทำกำไรในธุรกิจได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้แม็คโครยังดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อยืนยันในเจตนารมย์ที่จะไม่ใช่แค่คู่ค้า แต่เป็นคู่คิด..คู่คิด ธุรกิจคุณ

Related Posts