อดีตรอง ปธ.กรรมาธิการปฏิรูปด้านคุ้มครองผู้บริโภค หนุนคิดโทรตามจริงเป็นวินาที

คิดโทรตามจริงเป็นวินาที

รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการด้านคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สนับสนุนให้มีการคิด ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ว่าควรจะคิดตามการใช้งานจริงเป็นวินาที ใช้เท่าไรก็จ่ายเท่านั้น

“การใช้หลักการยุติธรรมเมื่อผู้บริโภคใช้แค่ไหนก็ควรจ่ายเท่านั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งทางบริษัทมีการบันทึกเวลาการใช้งานโทรศัพท์ของผู้บริโภคเป็นวินาทีอยู่แล้วจึงไม่น่ามีปัญหา ควรที่จะคิดตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีทั้งในหลักการและการปฏิบัติ ซึ่งหลายๆฝ่ายมีมติไปแล้วเช่นสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่สุดท้าย กสทช. ก็กลับมติ ก็เป็นสิ่งที่สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งส่วนตัวแล้วอยากเห็นความถูกต้องตามหลักยุติธรรม” ดร.วิทยากล่าว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คิดโทรตามจริงเป็นวินาที

นอกจากนี้ยังเสนอว่าตามสิทธิของผู้บริโภคนั้นมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับการชดเชยกรณีเกิดความเสียหายจากการใช้บริการ ซึ่งกรณีนี้ชัดเจนว่าผู้บริโภคได้รับผลเสียทั้งที่ไม่ควร สิทธิอีกประการหนึ่งคือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในทางสัญญา ซึ่งผู้บริโภคสามารถรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้

จากมติการประชุมของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้จัดประชุมบอร์ดครั้งที่ 1/2560 มีมติให้บริษัททำโปรวินาทีเพียง 50% ทั้งที่เดิมมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กำหนดไว้ ให้คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีทุกรายการส่งเสริมการขาย และมีการกลับมติให้ดำเนินการเพียง 50% ในวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

banner Sample

Related Posts