ETDA (เอ็ตด้า) หนุนงานวันเด็กแห่งชาติปี 60 ทั่วไทยคึกคัก

etda-child-day

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนและส่งมอบของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในหลายจังหวัดผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการเอ็ตด้า เปิดเผยว่า เอ็ตด้าให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน “เวลานี้คนไทยท่องเน็ตมากขึ้น และจากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 หรือ Thailand Internet User Profile 2016 ของเอ็ตด้าเองพบว่า Gen Z หรือคนรุ่นตั้งแต่ 15 ปีลงมา เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตรองจากกลุ่ม Gen Y และ Gen X ซึ่งเป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน

โดยกิจกรรมออนไลน์ของเด็ก Gen Z นั้นใช้เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้เพื่อพูดคุยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก 95.8% การชมคลิปวิดีโอผ่านยูทูบ 90.6% และการใช้เพื่อดูโทรทัศน์/ชมภาพยนตร์/ฟังวิทยุ 79.2% ตามลำดับ

ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้ สามารถเลือกชมสื่ออย่างเหมาะสมกับวัย และท่องโลกออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์มากกว่าความบันเทิงเพียงด้านเดียว จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันเพื่อเด็กและเยาวชนของเรา”

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 นี้ ETDA จึงได้จัดกิจกรรมและร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีการสอดแทรกสาระเรื่องการท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยให้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วม

ETDA สนับสนุนกิจกรรมประกอบไปด้วย

1. การสนับสนุนของรางวัลให้แด่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ
2. การสนับสนุนของรางวัลสำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560 กับ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี
3. การจัดกิจกรรม “เอ็ตด้า ปันกอดให้น้อง ๆ ผู้ห่างไกล” โดยรับบริจาคตุ๊กตาจากเจ้าหน้าที่เอ็ตด้า พร้อมส่งมอบให้โครงการ Green Kids Heart ณ สวนเพลิน พระราม 4 ซึ่งตุ๊กตาทั้งหมดจะนำไปมอบให้น้อง ๆ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. กิจกรรม “จากพี่ เอ็ตด้า…สู่น้องนักเรียนโรงเรียนวัดปางเติม” ด้วยการมอบเครื่องทำน้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด เพื่อให้น้อง ๆ บนดอย 89 ชีวิต โรงเรียนวัดปางเติม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัย อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Related Posts