องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคฯ แนะ Truevision ลดราคาจานทรูฯ แทนดูฟรี 30 วัน

Truevision-Consumer-Oganize

จากกรณีที่บริษัท Truevision กรุ๊ป จำกัด ยุติการออกอากาศ 6 ช่องรายการในเครือ HBO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อน 30 วันนั้น

นายโสภณ หนูรัตน์ เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ให้ความเห็นว่า แม้ทางบริษัท ทรูวิชั่นส์ฯ จะเยียวยาลูกค้าด้วยการนำช่องรายการใหม่จำนวน 7 ช่องมาออกอากาศให้แทนนั้น แต่ช่องรายการดังกล่าวไม่สามารถทดแทนช่องรายการเดิมได้ เพราะคุณภาพเทียบไม่ได้กับช่องเดิม ทาง Truevision จึงควรปรับลดราคาค่าบริการสำหรับทุกแพ็คเกจที่ได้รับผลกระทบแทนการให้สิทธิรับชมฟรี 30 วัน

“ทรูวิชั่นส์ควรยกเว้นค่าบริการสำหรับผู้บริโภค 30 วันนับแต่ช่องใหม่ออกอากาศ เพื่อให้ผู้บริโภคมีเวลาตัดสินใจเลือกว่าจะยังคงใช้บริการอยู่หรือไม่ และเนื่องจากแผนในการเยียวยาลูกค้ายังไม่มีความชัดเจน ผู้บริโภคหลายรายยังสับสนกับการปรับแพ็คเกจ ทางบริษัทฯ จึงควรขยายระยะเวลาในการอัพเกรดแพ็คเกจจาก 30 วันให้เป็น 90 วัน” เลขานุการฯ กล่าว

นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า กรณีนี้ หากผู้บริโภคต้องการยกเลิกสัญญาสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า เพราะถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผิดสัญญา ทำให้ผู้บริโภคเสียสิทธิ รวมถึงควรกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้กับผู้บริโภคด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และหากไม่เป็นไปตามสัญญาต้องจ่ายค่าปรับล่าช้าให้กับผู้บริโภคเป็นรายวัน

“ผู้บริโภคควรพิจารณาความต้องการในการรับชมของตัวเองและคนในครอบครัว ว่าต้องการดูรายการรูปแบบใดเป็นหลัก จะได้ปรับเปลี่ยนการใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก” เลขานุการฯ เสนอแนะ

banner Sample

Related Posts