ออโต้เดสก์ เอเชีย ลงนามความร่วมมือกับจุฬาฯ สนับสนุนซอฟต์แวร์ BIM และ PIP นาน 3ปี

BIM

ออโต้เดสก์ เอเชีย จำกัดผู้นำด้านการออกแบบ 3 มิติ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบและความบันเทิงลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยของบริษัท BIM และ PIP กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีรศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ น.ส.อาภาพร สุภรณ์ทิพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย พม่าและลาว เป็นประธานการลงนามในครั้งนี้

น.ส.อาภาพร สุภรณ์ทิพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย พม่า และลาว บริษัท ออโต้เดสก์ เอเชีย จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบ 3 มิติ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบและความบันเทิงกล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM)

ซึ่งมีบทบาทในวงการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างอาคารและ Product Innovation Platform (PIP) เป็นเทคโนโลยีใหม่ให้นิสิต นักศึกษาสามารถนำไปออกแบบผลงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจของตนเองได้ โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ใช้งานได้ที่ศูนย์นวัตกรรม Chulalongkorn University – Autodesk Innovation Center ที่จะจัดตั้งขึ้น

การร่วมมือกันในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลจะช่วยให้สามารถผลิตบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญออกสู่ตลาด

BIM และ PIP สู่ศูนย์นวัตกรรม Chulalongkorn University – Autodesk Innovation Center

โดยการลงนามครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปีบริษัทฯ จะนำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเทคโนโลยี Building Information Modeling และ Product Innovation Platform เข้าไปใช้ในศูนย์นวัตกรรมที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี สามารถนำไปใช้ในการศึกษา พัฒนา และวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้าน รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือกับทางบริษัทออโต้เดสก์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และใช้งานง่ายซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นิสิตของมหาวิทยาลัย สามารถนำเสนอแนวคิดจัดทำเป็นผลงานได้อย่างรวดเร็ว

และสามารถทดสอบหาจุดบกพร่องก่อนลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงการที่บริษัทฯ เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรม Chulalongkorn University – Autodesk Innovation Center ที่ชั้น 6 อาคารวิศวกรรม 100 ปี จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่า และกลุ่ม Start up ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยของออโต้เดสก์เข้าไปเสริมในงานนวัตกรรมที่จะจัดสร้างขึ้น

“ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับงานดีไซน์จะเปลี่ยนความคิดให้สามารถสัมผัสและเห็นภาพได้ชัดขึ้น ก่อนที่จะจัดทำเป็นโมเดลจริงเป็นการประหยัดเวลา แตกต่างจากในอดีตเมื่อมีแนวคิดการจัดสร้างจะต้องไปหาอุปกรณ์มาประกอบ และมักพบปัญหาฟังก์ชั่นไม่สมบูรณ์ใช้งานไม่ได้

แต่ด้วยเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ทำให้สามารถใส่ไอเดียเพิ่มเติมและตรวจสอบได้ทันทีว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนปรับนำไปลงมือปฏิบัติจริง”

Related Posts