ทีซีซีเทค ทุ่ม 300 ล้าน ขยายธุรกิจ ดาต้าเซ็นเตอร์ผสานบริการคลาวด์ Cloud-Enabled Data Center

Cloud-Enabled Data Center

ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ประกาศแผนการขยายตัว อย่างต่อเนื่องในธุรกิจ ณ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ผสานบริการคลาวด์ Cloud-Enabled Data Center ที่บางนา แผนครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือกัน ระหว่าง ทีซีซีเทค (TCCtech) กับ วันเนท (1-Net)

ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ ที่ได้รับการเลือกสรรจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้าน ดาต้าเซ็นเตอร์กว่า 20 ปี ให้เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบ ตลอดจนบริหารจัดการโครงการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ โครงสร้างทั้งในด้านระบบวิศวกรรมและไฟฟ้าภายในดาต้าเซ็นเตอร์

การขยายตัวครั้งนี้เป็นผลจากแนวโน้มตลาดบริการดาต้าเซ็นเตอร์และตลาดบริการคลาวด์ที่เติบโตอย่าง รวดเร็วในประเทศไทย จากผลการศึกษา1 ของบริษัทวิจัย ไอดีซี ประเทศไทย ณ ธันวาคม 2559 ด้วยประมาณการเติบโตเฉลี่ย 25% ในช่วงปี 2558 ถึงปี 2563

ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลพวงจากการที่รัฐบาลไทยนำประเทศสู่แผนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ด้วยการเน้นความสำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี

นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า เพื่อขยายศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งนับเป็นศูนย์ที่มีกลยุทธลึกซึ้งและปรัชญาที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย ในเรื่องความเป็นศูนย์ที่อิสระและเป็นกลาง ศูนย์แรกของประเทศไทย (Thailand’s 1st and most strategic Carrier Neutral Data Center)

เร่งขยาย Cloud-Enabled Data Center

ทีซีซีเทคมีการดำเนินแผนการลงทุนอีกกว่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณ ความต้องการที่ขยายตัวขึ้นอย่างมหาศาลจากกลุ่มลูกค้าของเรา โดยเฟสใหม่นี้มีกำหนดพร้อม ให้บริการ ในช่วงปลายมิถุนายน ปีนี้

ทั้งกลุ่มลูกค้าของเราและองค์กรที่สนใจสามารถร่วมใช้บริการในส่วนขยายนี้ซึ่งจะมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก 200ตู้ (racks) ด้วยกำลังไฟฟ้า เพิ่มอีก 800 กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) กลุ่มลูกค้าของทีซีซีเทคล้วนมาจาก หลากหลายภาคธุรกิจที่สำคัญและอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ดังเช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ให้บริการสื่อ เนื้อหา ผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคาร ประกัน พลังงาน ทั้งบริษัทชั้นนำในประเทศและ บริษัมข้ามชาติ

นายวอง คาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเนท ประเทศสิงคโปร์

“ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ยาวนานของทีซีซีเทค วันเนทมีความยินดีที่ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการ ออกแบบศูนย์ของวันเนทเอง ตลอดจนแลกเปลี่ยน มุมมอง ให้คำปรึกษาในฐานะผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ชั้นนำเช่นกัน การดูแลบริหารดาต้าเซ็นเตอร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถมั่นใจ ในระบบ ที่มีความเสถียร และหลีกเลี่ยงปัญหาหลักๆอันอาจเกิดขึ้นได้จากการออกแบบระบบ ซึ่งรวมถึงการ บริหารจัดการในด้านกระบวนการ การดูแลบำรุงรักษาระบบ ตลอดจนการขจัดความผิดพลาด อันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน” นายวอง คาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเนท ประเทศสิงคโปร์กล่าว

“วันเนทรู้สึกเป็นเกียรติ์ที่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความชำนาญด้าน ดาต้าเซ็นเตอร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะจากการสั่งสมความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านการออกแบบ ทางวิศวกรรม และการบริหารจัดการระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งจะช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับลูกค้า ด้วยบริการดาต้า เซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี” นายวอง คาวิน กล่าว

banner Sample

Related Posts