บราเดอร์ ร่วมจัดสัมมนา The New Era of Digital for Business Solutions ระดมความคิดชี้เทรนด์กระแสโลก

The New Era of Digital for Business Solutions

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ(ที่ 2 จากขวา) บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมผู้บริหาร

จัดงานสัมมนา The New Era of Digital for Business Solutions พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดมความคิดชี้เทรนด์กระแสโลก

เตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการชั้นนำของไทย

นำโดย นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Related Posts